Drama og scenekunst

På Drama og scenekunst kan du få sat dine kreative, dramatiske og til dels musikalske evner i spil. Hvis du er interesseret i at blive bedre til at” komme ud over scenekanten” og lære at performe og dygtiggøre dig indenfor både skuespil og bevægelse, er du kommet til det rigtige sted.

Vi arbejder professionelt med at skabe forestillinger, som vi kan optræde med for skoler og institutioner. Du vil gennem teaterarbejdet blive udfordret til at lære dig selv bedre at kende, flytte grænser, arbejde med karakterer og forskellige teaterformer i tæt samspil med andre unge. Du vil blive medskaber af forestillinger, som du i samarbejde med de andre unge levendegør på scenen.

Der er mulighed for at bruge dit instrument og spille musik med andre musikinteresserede elever på linjen. Vi deltager gerne i den årlige konkurrence- og musikfestival for FGU’er, hvor vi kan vinde forskellige priser.  Der tilbydes sangundervisning til de elever, der er interesserede i det, samt stemmetræning til alle.

Udover at vi arbejder med stemme- og skuespilteknik, forskellige teaterformer, fysisk og ekspressivt teater, improvisation og teatersport, karakterarbejde, scenetække og tekst- og manuskriptarbejde, lægger vi vægt på den enkelte elevs udvikling, både personligt og socialt.

Vores fælles mål er at dygtiggøre dig som scenekunstner, samt at skabe produktioner, hvori der både indgår musik og drama.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter hver dag med en let fysisk træning og opvarmning af krop og stemme. Ofte leder denne opvarmning lige over i teatersport, improvisation, dramaøvelser og produktionsarbejde. Vi deltager også tværfagligt med bl.a. Musik og koncertafvikling og Visual Media, hvor du får mulighed for at arbejde med filmskuespil. Det er sjældent dagene er ens på Drama og scenekunst.

Værkstedets sociale liv
Vi har et dynamisk og sprudlende værksted, hvor man sjældent sidder ned særligt længe ad gangen. Der er en positiv og humoristisk stemning på linjen, og vi lægger meget vægt på, at alle trives og bliver en del af det sociale fællesskab. Det er vigtigt, at alle er med til at løfte i flok i det daglige arbejde, og vi hjælper og støtter hinanden i forhold til mødestabilitet og engagement.
Der vil uundgåeligt være følelser på spil, når man arbejder med udøvende kunstneriske fag og selvudvikling, og som undervisere lægger vi meget vægt på åbenhed, tydelig og tillid, da dette styrker gruppens sociale liv og den enkelte elevs sociale kompetencer.

Læs nyheder fra værkstedet her

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.