Organisation og bestyrelse

Hænder der er malet gule

Ledelsen

Bestyrelsen

De kommunalt udpegede

Steen Christiansen (formand)
Borgmester, Albertslund Kommune

Anette Pilmark
Kommunalbestyrelsesmedlem, Brøndby Kommune

Rasmus Peter Henriksen
Udpeget af Hvidovre Kommune

Ole Wedel-Brandt
Byrådsmedlem, Ishøj Kommune

Anette Rachlitz
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget, Rødovre Kommune

Lars Elmkjær
Udpeget af Vallensbæk byråd

Torben Jensen
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Glostrup Kommune

Repræsentanter fra organisationerne

John Westhausen (næstformand)
FH

Bo Kjærulf
FH

Niels-Jørgen Kristensen
Tekniq

Thorbjørn Scott Moy
Dansk Erhverv

Lasse Falck Steenland
Repræsentant for erhvervsuddannelser

Repræsentanter fra FGU Vestegnen

Niklas Schnarnowsky Dietz
Medarbejderrepræsentant

Bjørn Andersen Samming
Medarbejderrepræsentant

Vakant
Elevrepræsentant