For nye elever

Hvad er FGU Vestegnen?

FGU Vestegnen er et uddannelsestilbud for unge op til 25 år. Her kan vi hjælpe dig med at blive klar til en uddannelse eller et job.

Vores uddannelse består af et basisforløb og tre uddannelsesspor. På de tre spor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.
På uddannelsessporene kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan dermed begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig. Vi tilpasser altså uddannelsen til dine behov og interesser. De tre uddannelsesspor er:

  • AGU (almen grunduddannelse) – for dig der har brug for almen undervisning.
  • PGU (produktionsgrunduddannelse) – for dig som gerne vil afprøve andre sider af dig selv, f.eks. håndværk, drama, design, it og meget andet.
  • EGU (erhvervsgrunduddannelse) – for dig som gerne vil være i praktik i en virksomhed og have understøttende skoleforløb.

Du kan læse mere om de forskellige spor her

Hvad kan jeg lære på FGU Vestegnen?

På FGU Vestegnen har vi en masse forskellige værksteder, så her har du en mulighed for at afprøve dine interesser og muligheder indenfor en masse forskellige fag. Vi kan tilbyde alt fra håndværk, til omsorgsfag, køkken og kreative fag som drama, grafik og spildesign.

Du kan læse mere om de faglige værksteder her

Hvor længe kan jeg gå på FGU Vestegnen?

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år.

Vil du gerne starte på FGU Vestegnen?

Hvis du ønsker at blive elev på FGU Vestegnen, skal du kontakte din KUI-vejleder i din kommune. Sammen kan I aftale og bestille en rundvisning på skolen.

I samarbejde med din KUI-vejleder laver du en uddannelsesplan, og herefter kan du starte på FGU Vestegnen.

Skoleydelse

Når du går på FGU får du skoleydelse.

TAKSTER PR. UGE 2020
Under 18 år: 365,-
Over 18 år og hjemmeboende: 634,-
Over 18 år og udeboende: 1472,-
Forsørgertillæg, enlige: 1424,-
Forsørgertillæg: 569,-

Transporttilskud / ungdomskort

Som optaget på FGU, har du mulighed for at købe et ungdomskort til billigere offentlig transport. Prisen er ca. 370 kr. om måneden.

Læs mere på www.ungdomskort.dk

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).

Er du sårbar?

Der kan være mange grunde til, at du som ung kan være i en sårbar situation.

Det, der kendetegner os på FGU, er, at vi kan hjælpe og tilpasse undervisningen i forhold til, hvem du er og hvad du har med i bagagen. Det gør vi først og fremmest i tæt samarbejde med dig. Vi samarbejder også med din vejleder, din mentor/kontaktperson, hvis du har sådan en, eller dine forældre, hvis du er under 18. Hvis du er over 18 er det dit eget valg, om du vil inddrage dine forældre.