Vigtig viden

spørgsmålstegn bøjet i neon

Her kan du finde vigtig viden om stort og småt, som du kan få brug for at vide noget om, mens du er hos os. Oplysningerne herunder er ordnet alfabetisk.

Forløbssamtaler

Når du er optaget på skolen, bliver din indsats og udbyttet af dit ophold løbende evalueret gennem forløbssamtaler. Det gør vi for at sikre, at du er det rigtige sted, at du udvikler dig i forhold til din forløbsplan og at vi kan støtte dig med det, der måske er svært. Din første forløbssamtale vil blive afholdt indenfor de første 14 dage efter skolestart.

Forsikring

Du er under skoleforløbet dækket af skolens forsikring i værkstedsundervisningen og i praktikker, dog er du ikke dækket i boglige lektioner, teoritimer og pauser (de samme regler er gældende i de fleste skoleformer som folkeskole, gymnasier, handelsskoler mv.). Derfor bør du selv tilkøbe en heltids­ulykkesforsikring.

Login

Du vil få tilsendt et elev-login til din private mail. Det er derfor vigtigt, at du husker at oplyse din emailadresse til os, når du udfylder oplysningssedlen. Du skal bruge dit login til forskellige programmer, vi bruger på skolen.

Madordning

På alle afdelinger serveres dagligt ét måltid. Det er en del af undervisningen, er gratis og obligatorisk at deltage i.

Ophør på skolen

Hvis du ønsker at stoppe på skolen, skal du kontakte skolens vejledere. Hvis vi oplever, at du ikke er til stede på skolen og vi ikke kan komme i kontakt med dig, så vil du blive udmeldt fra skolen.

Rengøring og oprydning

Som elev på skolen forventes det, at du rydder op efter dig selv og deltager i fælles rengøring på skolen i op til to timer om ugen.

Samtykkeerklæring

I FGU Vestegnen anvender vi både portrætbilleder, situations­billeder og videooptagelser til brug på hjemme­siden og i markedsføringsmateriale. Du kan give dit samtykke til, at vi må bruge dit portrætbillede og videooptagelser af dig til det formål. Du vil derfor blive spurgt, om du vil underskrive en samtykkeerklæring.