Vision og strategi

close-up photo of person covering sunlight

Her kan du læse alt om FGU Vestegnens strategi for 2024-2026


VORES UNGE LYKKES

VISION & MISSION

Visionen for FGU Vestegnen er “Vores unge lykkes”.

Missionen for FGU Vestegnen er at være en uddannelsesinstitution, der tager udgangspunkt i den unge. Vi giver den unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet.

PÆDAGOGISK PROFIL

FGU Vestegnen vil møde den enkelte unge ligeværdigt og i øjenhøjde uanset forudsætninger, ønsker og behov.

Vores uddannelser har tid og fleksibilitet til at rumme alle unge. Vi er ambitiøse på den enkeltes vegne, og derfor vil vi også have krav og forventninger til, at den unge indfrier sit potentiale. Alle unge er velkommen til, og vi vil arbejde på hurtigst muligt at få den unge videre til en ungdomsuddannelse eller et job.

Nedenunder finder du den nuværende strategi (2024-2026)

Forside for strategi 2024 - 2026

Strategi (2024-2026) Link