Whistleblowerordning

Med udgangen af 2021 er det lovpligtigt for statslige institutioner at have en whistleblowerordning. Derfor har FGU Vestegnen – i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen – oprettet en sådan ordning.

Whistleblowerordningen giver vores medarbejdere mulighed for at indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige rapporteringskanaler. Herudover giver ordningen vores elever mulighed for at indberette om sexchikane og andre krænkelser, som har fundet sted på FGU Vestegnen eller i forbindelse med aktiviteter knyttet til FGU Vestegnen.

Whistleblowerordningen ikke må benyttes til at indberette falske anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt oplysninger, som indberetteren ikke har rimelig grund til at tro, er korrekte.

Hvad kan indberettes og hvem kan indberette

Vi har udarbejdet en whistleblowerpolitik, der indeholder nærmere oplysninger om de ulovligheder og andre alvorlige forhold, som kan indberettes til whistleblowerordningen.

Ordningen kan ikke bruges til at indberette om utilfredshed med arbejds- og ansættelsesforhold eller personrelaterede konflikter, som ikke har karakter af grov chikane. Alle nuværende medarbejdere og elever på FGU Vestegnen kan benytte whistleblowerordningen.

Hvordan indberetter man

Man indberetter ved at gå ind på portalen og derefter følge instrukserne på siden. På portalen ligger der også en privatlivspolitik, som det er en god idé at læse.

Offentliggørelse af oplysninger om FGU Vestegnens whistleblowerordning

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informeres hermed på hjemmesiden om den generelle aktivitet i FGU Vestegnens whistleblowerordning for perioden 2023.

For overskuelighedens skyld er de oplysninger, som FGU Vestegnen er forpligtet til at offentliggøre indsat i nedenstående skema.

Antal modtagne indberetningerAntal indberetninger, som er realitetsbehandletAntal afviste indberetningerAntal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelseOverordnede temaer for indberetninger, der ikke er afvist
0