EGU materiale

Praktik er en stor del af EGU

Her har vi samlet materiale særligt om EGU.


EGU praktikaftaleskabeloner

I selve aftaleskabelonen findes eksempler på de faglige mål, som eleven skal leve op til og bedømmes på under uddannelsen.

Foldere og plakat