EGU – Erhvervsgrunduddannelse


Hvad er EGU?

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er en praktisk grunduddannelse for dig, der gerne vil i virksomhedspraktik – og bruge mindre tid i klasselokalet. I din praktik i en virksomhed lærer du at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent. Ca. 1/3 af din tid går med skoleforløb, der er relevant for din hverdag i praktikken, ca. 2/3 af din tid er du i praktik. Forløbet varer op til 2 år.

Praktik

Inden du starter i praktik, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Praktikken skal lære dig at være på en arbejdsplads og virksomheden skal hjælpe dig til at opfylde de mål, der er i din uddannelsesplan.

Skole

Når du er på skole, får du undervisning, der er relevant for din praktik. Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære), og derudover kan du kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkeds-uddannelser eller ophold på en højskole.

Forløbssamtaler

Omtrent en gang om måneden holder EGU-vejlederen fra FGU Vestegnen en samtale med dig. Ofte vil samtalerne være i forbindelse med at du er på skole på FGU Vestegnen.

Hver 3. måned kommer EGU-vejlederen på besøg på dit praktiksted, hvor en fra din praktik også vil være med i samtalen. I denne samtale drøfter vi fx hvordan det går i praktikken, hvilke mål du arbejder med og dit eventuelle fravær.

Prøver og beviser

På EGU kan du afslutte med en prøve på FGU 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten G-, E- eller D-niveau, så skal du til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du afslutter EGU på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Kontakt en EGU-vejleder