Skoleydelse

three round gold-colored Bitcoin tokens

Her kan du læse mere om, hvad skoleydelse er, hvad du kan trækkes for og hvor mange penge du kan få udbetalt.

Hvor meget kan jeg få i skoleydelse?

Her kan du se, hvor meget du får i skoleydelse:

Under 18 år: 400 kr./uge (80 kr. pr. dag)
18 år og derover, hjemmeboende: 692 kr./uge (138,40 kr. pr. dag)
18 år og derover, udeboende: 1604 kr./uge (320,80 kr. pr. dag)

Forsørgertillæg, enlige: 1566 kr./uge (313,20 kr. pr. dag)
Forsørgertillæg, ikke-enlige: 624 kr./uge (124,80 kr. pr. dag)

Hvis du flytter hjemmefra, mens du går på FGU Vestegnen, kan du først få takst som udeboende, når du har flyttet folkeregister­­-adresse til din nye bopæl. Husk at give os besked om, at du er flyttet. For at kunne modtage skoleydelse som udeboende, skal du tage kontakt til din vejleder på skolen og udfylde en tro- og loveerklæring.

Fejl på din lønseddel skal meldes inden 3 skoledage

I midten af hver måned (første hverdag efter den 15.) får du tilsendt din lønseddel i e-boks. Du skal tjekke den og se, om der er noget galt.

Hvis der er noget galt, skal du reagere inden 3 skoledage ved at sige det til din lærer. Det kan fx være hvis du er blevet trukket for ulovligt fravær, som du ikke mener, du har haft, eller der er andre fejl (fx udeboende/hjemmeboende).

På denne måde kan vi fange eventuelle fejl , inden vi udbetaler din skoleydelse.

Forstå din lønseddel

Din lønperiode løber fra den 16. i én måned til og med den 15. i næste måned. Skoleydelsen for denne periode – fratrukket eventuelt ikke-godkendt fravær – vil blive udbetalt den sidste hverdag i måneden til din NemKonto. Skoleydelsen varierer fra måned til måned, alt afhængig af, hvor mange skoledage, der er i den pågældende periode.

Eksempel: Lønperioden, der løber fra den 16. februar til og med den 15. marts, vil du få udbetalt sidste hverdag i marts måned. I denne periode var der 20 skoledage, og det er disse 20 dage, du får udbetalt skoleydelse for. På din lønseddel vil det fremgå som “enheder”, hvor én skoledag beregnes som 7,4 enheder. Det vil sige, at der på din lønseddel for denne periode vil stå 148 enheder (= 20 dage x 7,4 enheder), som du får skoleydelse for.