Skoleydelse

three round gold-colored Bitcoin tokens

_________________________________________________________________

Her kan du læse mere om, hvad skoleydelse er og hvor mange penge du får udbetalt.

_________________________________________________________________

Hvad er skoleydelse?

Skoleydelse er en ydelse, som vi udbetaler til dig, når du går på skolen. Hvor meget du får udbetalt, afhænger af din alder, om du bor hjemme eller ej og om du har børn.

Du vil få udbetalt skoleydelse den sidste hverdag i hver måned til din NemKonto.


Hvor meget kan jeg få i skoleydelse?

Under 18 år: 1.662 kr./md.
18 år og derover, hjemmeboende: 2.884 kr./md.
18 år og derover, udeboende: 6.695 kr./md.
Forsørgertillæg, ikke-enlig forsørger: 2.588 kr./md.
Forsørgertillæg, enlig forsørger: 6.477 kr./md.

Hvis du flytter hjemmefra, mens du går på FGU Vestegnen, vil du først få takst som udeboede, når du har flyttet folkeregister­­adresse til din nye bopæl. Husk at give os besked om, at du er flyttet. For at kunne modtage skoleydelse som udeboende, skal du tage kontakt til din vejleder på skolen og udfylde en tro- og loveerklæring.

Forsørgertillæg

Hvis du har et barn, som du forsørger, er der mulighed for at få et tillæg oveni skoleydelsen:

Forsørgertillæg, enlige: 6.305 kr./md.
Forsørgertillæg, ikke-enlige: 2.522 kr./md.

Træk for ikke-godkendt fravær

Hvis du er fraværende og dit fravær ikke er godkendt af din lærer, så bliver du trukket i elevløn for dit fravær. Her kan du se, hvad der fratrækkes din elevløn pr. time du er fraværende uden godkendelse.
Under 18 år: 10,10 kr. pr. time
18 år og derover, hjemmeboende: 17,50 kr. pr. time
18 år og derover, udeboende: 40,65 kr. pr. time

Udbetaling af skoleydelse

Skolen får automatisk dine bank- og skatteoplysninger, når du bliver tilmeldt skolen. Du skal selv sørge for, at du har en aktiv NemKonto og at du har adgang til e-boks, hvor du vil modtage din lønseddel.

______________________________________________________________

Hvis du ikke har haft en indtægt før, så skal du kontakte SKAT og få oprettet et skattekort/frikort.

______________________________________________________________