Skoleydelse

three round gold-colored Bitcoin tokens

Her kan du læse mere om, hvad skoleydelse er, hvad du kan trækkes for og hvor mange penge du kan få udbetalt.

Hvor meget kan jeg få i skoleydelse?

Her kan du se, hvor meget du får i skoleydelse pr. uge:

Under 18 år: 388 kr./uge
18 år og derover, hjemmeboende: 672 kr./uge
18 år og derover, udeboende: 1557 kr./uge

Forsørgertillæg, enlige: 1520 kr./uge
Forsørgertillæg, ikke-enlige: 606 kr./uge

Hvis du flytter hjemmefra, mens du går på FGU Vestegnen, kan du først få takst som udeboende, når du har flyttet folkeregister­­adresse til din nye bopæl. Husk at give os besked om, at du er flyttet. For at kunne modtage skoleydelse som udeboende, skal du tage kontakt til din vejleder på skolen og udfylde en tro- og loveerklæring.

Fejl på din lønseddel skal meldes inden 3 skoledage

I midten af hver måned (første hverdag efter den 15.) får du tilsendt din lønseddel i e-boks. Du skal tjekke den og se, om der er noget galt.

Hvis der er noget galt, skal du reagere inden 3 skoledage ved at sige det til din lærer. Det kan fx være hvis du er blevet trukket for ulovligt fravær, som du ikke mener, du har haft, eller der er andre fejl (fx udeboende/hjemmeboende).

På denne måde kan vi rette fejl FØR vi udbetaler løn og du kan derfor ikke komme med rettelser efter de 3 skoledage er gået.

Hvilken periode får jeg løn for?

Din lønperiode løber fra den 16. i én måned til og med den 15. i næste måned. Lønnen for denne periode – fratrukket eventuelt ikke-godkendt fravær – vil blive udbetalt den sidste hverdag i måneden til din NemKonto.

Eksempel: Lønperioden, der løber fra den 16. januar til og med den 15. februar, vil du få udbetalt sidste hverdag i februar måned.