Førstehjælpskursus til FGU Vestegnens elever

Et førstehjælpskursus var både engagerende og spændende, og gav eleverne på flere af FGU Vestegnens hold og værksteder nyeste viden om hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude

mand hjælper en liggende mand med at få forbinding på øjet

Fra december 2022 og helt frem til sommeren 2023 er der på flere af FGU Vestegnens hold og værksteder planlagt kurser i førstehjælp. Kurserne har et dobbelt sigte, nemlig både at give eleverne den nyeste viden om, hvad man skal gøre, hvis uheldet for alvor er ude – og samtidig skal aktiviteterne og en anderledes skoledag i selskab med den meget engagerende og underholdende underviser Torben Toft fra Rescue 112 også understøtte elevernes fællesskab på en række linjer på tværs af de fire afdelinger.

Elever og lærere planlagde førstehjælpskursus

Da FGU Vestegnen tilbage i slutningen af 2021 fik bevilliget midler til at skabe forskellige aktiviteter, der vil kunne understøtte og fremme elevernes sociale, personlige og faglige trivsel, gik lærerne og elever fra bl.a. elevrådene i gang med at afdække, hvilke aktiviteter der kunne være interessante at sætte i værk. Valget faldt på førstehjælpskurser, som længe har stået på både elevers og læreres ønskeliste og flere af FGU Vestegnens hold og værksteder har nu fået skemalagt et førstehjælpskursus. Efter alt at dømme har både elever og lærere noget at glæde sig til, for EGU-lærer Bjørn Andersen Samming, der sammen med sit EGU-hold fik det første kursus i december 2022 kunne melde om rigtig gode tilbagemeldinger fra sit hold:

“Både kursusformen, indholdet og i særdeleshed underviseren har været en meget positiv oplevelse for mig og eleverne”, fortæller Bjørn Andersen Samming, og hans kollega Jann Bredahl Sørensen, som til daglig er lærer på Håndværk og Service i Hvidovre er enig:

“Det var både underholdende og lærerigt for både eleverne og mig som lærer. Mine elever var så engagerede, at de bad om at få lov til at holde vores nye kompetencer ajour og bruge dem aktivt i undervisningen. Sammen har vi derfor lavet en plan for, hvordan vi kan vedligeholde vores nye viden om førstehjælp. Det var ikke sket, hvis ikke Torben Tofts kursus havde været så spændende og engagerende,” fortæller Jann Bredahl Sørensen.

Udover EGU-holdet og Håndværk og service, har også værkstedet Omsorg, sundhed og pædagogik i Albertslund haft besøg af Torben og hans medrivende førstehjælpskursus.

Fra februar til april 2023 er det planlagt at de to værksteder i Ishøj, Dyr, natur og landbrug og Byg og anlæg i Ishøj, samt køkkenerne fra afdelingerne i Brøndby og Albertslund skal gennemføre førstehjælpskurser i samarbejde med Torben Toft.

person laver førstehjælp på en dukke af en baby