Trivselsregler og ordensreglement

woman in white and black striped shirt standing on yellow sunflower field during daytime

For at skolen er et trygt og rart sted at være, har vi en række regler for, hvordan vi opfører os overfor hinanden.

Grundlæggende har vi følgende regler:

  • Du skal leve op til de enkelte aftaler, der gælder for dit hold/værksted
  • Giv dig selv en god start på dagen og mød frisk og udhvilet
  • Du skal aftale det med din lærer, hvis du har brug for at møde efter undervisningen er startet, eller forlade skolen inden undervisningen er slut
  • På FGU Vestegnen er skoletiden røgfri (det er lovbestemt)
  • Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andre uden deres vidende og samtykke
  • Hærværk, alkohol, stimulanser, vold, voldsom adfærd eller trusler om vold er forbudt og kan medføre bortvisning
Vil du læse mere om regler, sanktioner og klagemuligheder?