Sygdom og andet fravær

white ceramic mug on white table beside black eyeglasses

_________________________________________________________________

Hvis du bliver syg, forsinket eller på anden måde bliver forhindret i at møde, skal du ringe og give besked til din lærer mellem kl. 08.00 og 08:10.
Har du været syg om fredagen og du stadig er syg om mandagen, beder vi dig om at ringe igen mandag. Hvis du ikke kan komme igennem på telefonen, bedes du sende en e-mail til din underviser.

_________________________________________________________________

Andet fravær

Hvis du skal til speciallæge, indlægges på hospitalet eller lignende, beder vi dig give besked i god tid og fremvise dokumentation, hvis vi beder dig om det. Øvrige læge- og tandlæge­besøg skal lægges udenfor skoletiden.

Barns 1. sygedag

Har du et barn, har du lov til at holde barns 1. sygedag.

Du giver besked på samme måde, som hvis du selv var syg.

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi, diabetes eller allergi, bør du sige det til dine undervisere og eventuelt til holdkammerater, som du har tillid til.

Giv besked!

Fravær

Fravær, som ikke er aftalt på forhånd, eller sygdom som ikke er blevet meldt ind senest om morgenen kl. 8.10 samme dag, vil være ”ikke-godkendt fravær” – og det vil blive trukket i din skoleydelse.
Læs mere om træk af skoleydelse her
Hvis dit fravær, din indsats eller din adfærd bliver bekymrende, vil du blive indkaldt til en trivselssamtale med din underviser og vejleder. Det kan også blive aktuelt at indkalde din KUI-vejleder og dine forældre.

Sådan registreres dit fravær

Lærerne registrerer fravær for hver ½ time af din skoledag. Hvis du kommer 10 minutter for sent, registreres du fraværende for ½ time.