Sygdom og andet fravær

white ceramic mug on white table beside black eyeglasses

Hvis du bliver syg, forsinket eller forhindret i at møde, skal du ringe til din lærer og give besked mellem kl. 8.00 og 8.10.

Hvis du har været syg om fredagen og stadig er syg mandag, beder vi dig ringe igen mandag.

Hvis du ikke kan komme igennem på telefon, skal du sende en mail til din lærer.

Trivselssamtaler

Hvis dit fravær, din indsats eller din adfærd bliver bekymrende, vil du blive indkaldt til en trivselssamtale med din underviser og vejleder. Det kan også blive aktuelt at indkalde din KUI-vejleder og dine forældre.

Sådan registreres dit fravær

Lærerne registrerer fravær for hver ½ time af din skoledag. Hvis du kommer 10 minutter for sent, registreres du fraværende for ½ time.

Andet fravær

Hvis du skal til speciallæge, indlægges på hospitalet eller lignende, beder vi dig give besked i god tid og fremvise dokumentation, hvis vi beder dig om det. Øvrige læge- og tandlæge­besøg skal lægges udenfor skoletiden.

Barns 1. sygedag

Har du et barn, har du lov til at holde barns 1. sygedag.

Du giver besked på samme måde, som hvis du selv var syg.

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi, diabetes eller allergi, bør du sige det til dine undervisere og eventuelt til holdkammerater, som du har tillid til.