Værkstedsbutikken

I værkstedsbutikken arbejder med design, syning og salg. Vi designer og syr til vores butik med symaskiner og overlockere. Vi laver pop up shops, og deltager i forskellige markeder. Som elev er du både med til at producere og sælge produktionerne i den butik, vi har på skolen. Her vil du også få kendskab til kundeservice.

Vi har fokus på håndarbejde og at vores produktioner er salgbare. Vi laver toilettasker, punge, tasker eller ting til børn såsom hagesmække og sengetøj. Her lærer du at udregne priser, indtægter og udgifter. De fleste af vores materialer er genbrug og vi går meget op i bæredygtighed.

Vi har også sy-opgaver fra kunder udefra. Derudover arbejder vi også med dekorationer til fester, broderi, strik, hækling og meget andet. Alle kan være med, uanset hvilket niveau man er på.

Værkstedets dagligdag og rytme
Hver morgen starter med et kort morgenmøde, hvor dagens opgaver bliver præsenteret og fordelt. Vi laver et mål hver uge for, hvor meget vi skal producere. Nogle eftermiddage hører vi podcast med efterfølgende diskussion. Vi tager også gerne på museer, diverse udstillinger og ture til fx København, hvor vi samler inspiration til vores produktion.

Alle elever har en portfolio, hvor de har deres mønstre, beskrivelser af deres produktioner, billeder samt udregning af produktionsomkostninger og salgspris.

Værkstedets sociale liv
Hos os arbejder vi med fællesskaber og relationer. Vi tror på, at vi gennem samarbejde kan få en tro på vores egne evner og lyst til uddannelse og arbejde. Vi har et trygt miljø på vores værksted, hvor alle bliver set og hørt. Vi arbejder meget med gensidig respekt – og at man gennem arbejdsfællesskaber forstår fordelene ved forskellighed.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.