Boss Ladies på besøg på FGU Vestegnen

Nedbryd fordomme og bryd med stereotyper – det var målsætningen, da Boss Ladies kom på besøg på FGU Vestegnens afdeling i Hvidovre og Albertslund.

Hvad skal du egentlig når du er færdig på FGU? Hvad vil du og hvad tror du, du kan? Hvad kan man som mand? Som kvinde? Er der nogle uddannelser, du slet ikke tænker over kunne være en mulighed for dig? Og hvorfor egentlig dét? Det var bare nogle af grundantagelser, som FGU Boss Ladies gerne ville skubbe lidt til, da de kom på besøg med et tankevækkende og inspirerende oplæg om valg af uddannelse og drømme om fremtiden.

Oplægget blev holdt af en tidligere FGU-elev, der bl.a. fortalte om sin egen vej i uddannelsessystemet og om, hvilke uddannelsesmuligheder der er på erhvervsskolerne. I en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og gruppearbejde blev eleverne kastet ud i at reflektere lidt over deres egne mål og drømme i livet og samtidig tænke ud af boksen i forhold til de forestillinger, de har, der kan forhindre dem i at finde en spændende uddannelse eller et godt arbejde, som måske ikke lige var det, de havde forestillet sig.

Boss Ladies er en del af foreningen Divers, der støttet at Den A.P. Møllerske Støttefond, har til formål at bryde med det kønsopdelte arbejdsmarked og få flere kvinder ind på erhvervsuddannelserne og de mandsdominerede håndværksfag.

Læs mere om Boss Ladies her