Elever laver projekt om kultur, værdier og forventninger på en arbejdsplads

Hvordan taler man sammen, hvilke værdier er vigtige og hvilke forpligtelser har man som medarbejder på en given arbejdsplads? FGU Vestegnens elever fra Hvidovre satte sig ind i netop dét.

I to dage arbejdede eleverne i Hvidovre koncentreret om at lære en virksomhed at kende som en et sted, man kunne komme hen og arbejde. Opgaven var at tage på virksomhedsbesøg og blive klogere på virksomheden som arbejdsplads. Det kan nemlig være rigtig svært at starte et nyt sted, hvor der er en kultur, et sprog og en måde at arbejde på, som man skal lære at være en del af.

Forløbet, der er en del af faget PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære), der er obligatorisk for alle elever, satte fokus på en helt konkret situation, som alle, der starter et nyt arbejde, kommer til at stå i; nemlig der, hvor man som ny medarbejder skal finde ud af, hvordan man skal – og hvordan man IKKE skal – agere på den nye arbejdsplads. Der er nemlig mindst lige så meget viden i at finde ud af, hvad man bestemt ikke må gøre, som at finde ud af hvad man gerne må gøre.

Eleverne tog i små hold ud og besøgte virksomheder, hvor de stillede spørgsmål og tog billeder, og dagen efter udarbejdede de virksomhedsportrætter, som dels bliver en del af deres portfolio i faget PASE, dels blev alle de flotte plancher med virksomhedsportrætter hængt op som udstilling i Bataillionen.