Spildesign

På værkstedet Spildesign lærer du som elev arbejdet med at skabe og teste spil. Grundlæggende arbejder vi med grafik, 3D, kodning og spildesign. Værkstedet er et kreativt læringsrum, hvor du som elev kan få stor indflydelse på, hvad du gerne vil blive dygtig til. Du behøver ikke have viden i forvejen, bare du har interessen i at lære om og udvikle spil.

Vi arbejder med meget forskellige produktioner. Vi tester spil for en række spilfirmaer, hvor eleverne giver feedback, som kan bruges i produktionen af spil. Vi laver også læringsforløb til folkeskoler, fx indenfor teknologiforståelse, dansk og matematik. Derudover designer og udvikler vi brætspil og mindre spilproduktioner på bestilling.

Værkstedets dagligdag og rytme
På Spildesign veksler vi mellem undervisning, et selvstændigt projekt og fælles projekter. I vores fælles projekter hjælper vi fx tit spilfirmaer med at teste spil, inden spillene bliver udgivet. Vi har mange faste rutiner og fokus på at få bygget en dagligdag op med struktur og ro.

Værkstedets sociale liv
Spildesign er et roligt og hyggeligt værksted, hvor vi nørder med spil. Vi har et rigtig godt sammenhold og fællesskab, hvor vi kan få lov til at være sammen om en fælles passion. Vi hjælper hinanden og er gode til at lære af hinanden.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.