MakerSpace

white and black printer on white table

På værkstedet MakerSpace og robotteknologi kombinerer vi de traditionelle håndværksfag med computer- og robotteknologier. Uanset om du interesserer dig for computerprogrammering og produktionsteknologier eller er mere tændt af hardware og maskinprogrammering, så er dette stedet for dig.

I dagligdagen arbejder vi med flere forskellige elementer, såsom CNC-maskiner generelt (3D-printere, laserskære og automatiserede drills), maskinprogrammering, computer-programmering og produktionsteknologier, som står for driften og vedligehold af maskinerne. Disse CNC-maskiner er alle bygget op af en lang række mekaniske dele, som kræver vedligehold og erfaringer at drive. Vi har plads til alle som vil lære den traditionelle programmering på computere, og også elever som specialiserer sig i maskinkodning og funktionaliteter.

Vi arbejder med projekter og produktion, hvor du som elev får mulighed for at fordybe dig i de emner, som netop interesserer dig. Er det den traditionelle computerkodning, som tænder dig? Er det hardware og maskinprogrammering, der får det til at krible i fingrene? Eller er der gemt en lille designer i dig? Du er kommet til det rette værksted. Her har vi mulighed for at arbejde med det, vi er nysgerrige på og at lære nyt.

Værkstedets sociale liv
Værkstedet er et rart og trygt sted at være. Vi har en god og rar tone og hjælper hinanden. Det faglige fællesskab skaber naturligt relationer mellem os og vi bruger hinandens forskellige interesser og viden til at blive klogere alle sammen. Her er der plads til at være sig selv og til at trække sig lidt, hvis du har brug for det.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.