Mad, ernæring og bæredygtighed

Citroner og agurker skåret ud

Mad, ernæring og bæredygtighed er et arbejdende fællesskab. Det er ikke væsentligt, om du kan lave mad, når du træder ind ad døren. Det skal du nok lære, inden du skal videre herfra. På dette værksted arbejder vi kreativt med smag, æstetik, sæsonvarer, madkultur og bæredygtighed. Du vil få en fornemmelse for at komponere et måltid som både er velsmagende, har æstetisk kvalitet og er ernæringsmæssigt sundt og alsidigt – og du vil få et indblik i at arbejde i køkkenbranchen. Vi laver fx også maden til flere store årlige arrangementer, som vi planlægger i samarbejde med skolens andre værksteder.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter hver morgen med morgenmad og møde. Her gennemgår og fordeler vi dagens opgaver og du kan som elev selv byde ind på, hvilke opgaver du gerne vil lave i dag.

Værkstedets sociale liv
Det arbejdende fællesskab, der findes i et køkken, har en særlig evne til at binde alle typer mennesker sammen. Vi er afhængige af hinanden og alle har deres unikke plads i fællesskabet. Vi arbejder tæt sammen og evnen til samarbejde med alle typer mennesker er en kæmpe styrke, som du kommer til at tage med herfra. Det tætte samarbejde også betyder også, at vi hurtigt føler os trygge og danner venskaber, som vi måske ikke havde fundet andre steder. Vi holder en god tone og taler respektfuldt til hinanden. Vi bestræber os på, at køkkenet er et professionelt miljø og vi taler ordentligt til hinanden, hjælper hinanden og løfter opgaverne i fællesskab. Vi arbejder hårdt, men vi har det sjovt og synger gerne højt for at komme godt igennem opvasken.

Frem til sommerferien 2024 holder vi til i Sundhedshuset, Skolegangen 1 i Albertslund, ca. 2 minutters gang fra Albertslund station.

Find vej her

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.