Handel & service

Handel og service er værkstedet for dig, der vil blive klogere på arbejdsopgaverne i en butik. Her får du indblik i det praktiske salg af forskellige varer, og du lærer om markedsføring, butiksindretning, kundebetjening og e-handel. Du får undervisning i salg og service, kommunikation og arbejdslære. Derudover har du mulighed for at komme i praktik og få afprøvet din viden indenfor branchen. Du kommer til at arbejde med photoshop og dele af Office-pakken, når vi skal lave vores projekter eller markedsføringsmateriale til f.eks. events, der afholdes på skolen.

Vi har vores egen butik, Unique, der har åbent hver dag. Her sælger vi forskellige varer, som de andre værksteder har produceret, og vi driver butikken og sørger for at kunderne får en lækker butiksoplevelse og god betjening og service. Vi arbejder tæt sammen med værkstedsbutikken, som udover at producere varer også betjener kunder i vores butik.

Værkstedets dagligdag og rytme
Hver morgen samles vi og gennemgår dagens forløb. Vi arbejder projektorienteret, hvor vi inddrager forskellige teorier indenfor handel og service. Nogle opgaver foregår ud af huset, ofte i butikker, hvor du skal undersøge forskellige ting, som du skal bruge til dit projekt.

Vi tager gerne på virksomhedsbesøg, hvor vi hører om arbejdsopgaver, arbejdsmiljø og får rundvisning. Der er også mulighed for at komme i praktikforløb i lokale virksomheder.

Værkstedets sociale liv
Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge og godt tilpas på værkstedet. Alting er meget nemmere, når der kan grines og laves lidt sjov imellem de faglige opgaver. Vi lægger vægt på, at man hjælper hinanden, og lærer af hinandens forskelligheder og styrker. Lærerne er der altid til at bakke op og udfordre eleverne både socialt og fagligt.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.