Håndværk & Service

På værkstedet Håndværk og service laver vi praktiske opgaver i træ og metal samt renoveringsopgaver af f.eks. legepladser, mindre maleropgaver og lignende. Herigennem får du en ide om, hvilken gren indenfor de håndværksmæssige brancher, du har lyst til at arbejde videre med. Du får basiskendskab til maskiner, værktøj samt tekniske/håndværksmæssige termer og sprogforståelse. Vi bruger undervisningen i dansk og matematik til at få bedre håndværksmæssig forståelse ved f.eks. at inddrage udregninger, målinger, beregninger og læsninger fra værkstedets opgaver.

Værkstedets dagligdag og rytme
Hver morgen afholdes morgenmøde, hvor vi snakker om de opgaver, vi skal udføre i dag. Vi fordeler opgaverne ud og vi lærer ved at udføre dem, selvfølgelig hjulpet af værkstedets lærer. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad vi skal lave, før vi kan gøre det. Her vil du prøve en bred vifte af forskellige opgaver, for kun på den måde finder vi ud af, hvad du gerne vil arbejde med eller uddanne dig til, når du er færdig hos os. Hver onsdag har vi værkstedsmøde, hvor vi gennemgår emner som teori, værkstedssprog, sikkerhed, vigtighed af oprydning, fremmøde og sygdom, uddannelse og praktikker.

Værkstedets sociale liv
På værkstedet arbejder vi med sidemandsoplæring, både fra lærer til elev, men også fra elev til elev. Her får du som nybegynder mulighed for at lære af nogen, der ved mere end dig, men som også ved, hvordan det er at skulle lære noget nyt. Som mere erfaren elev får du mulighed for at tage ansvar og lære fra dig. Vi har en god teamånd, hvor vi træder til og hjælper hinanden, når der er brug for det.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.