Håndværk & ejendomsservice

En masse værktøj

Vil du bruge dine hænder? På disse fem forskellige værksteder lærer du på forskellig vis de håndværksmæssige grundbegreber indenfor et eller flere håndværksfag:

Mand der står og sliber

Byggeplads og ejendomsservice, Ishøj

Værkstedet byggeplads og ejendomsservice er for dig der kan lide at arbejde med dine hænder både ude og inde og måske drømmer om en fremtid som håndværker. På værkstedet arbejder vi indenfor en lang række håndværsfag som murer, maler, tømrer, brolægger, bygningsstruktør og med støbearbejde og på denne måde får du mulighed for at afklare, om en erhvervsuddannelse inden for et af håndværksfagene er noget for dig.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi holder til på gården i Ishøj, hvor vi bl.a. får opgaver fra huset, som vi skal hjælpe med. Derudover har vi vores egen bygning, hvor vi kan øve os i at sætte vægge op, mure, sætte fliser op, lægge klinker, male, spartle og tapetsere og støbe i beton. Vi lærer grundlæggende tømrerteknikker og vi får erfaring med at betjene almindeligt håndværktøj og el-værktøj, ligesom stationære maskiner også vil være en del af det daglige arbejde. Her på værkstedet vil du desuden lære en masse om materialer, tegningsforståelse, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Værkstedets sociale liv
Skruemaskine

Ejendomsservice, Albertslund/Glostrup

Værkstedet ejendomsservice er for dig, der kan lide alle de opgaver, der hører ind under at vedligeholde bygninger – både ude og inde. På værkstedet har vi en mobil service og det betyder, at vi er et værksted, der kommer rundt og udfører mange forskellige opgaver – ikke bare på skolen, men på hele Vestegnen. Vi hjælper f.eks. med at vedligeholde grønne områder, udfører transport-, flytte- og maleropgaver, understøtter Brøndby kommunes byttecentral og laver affaldshåndtering. På denne måde får du erfaring med opgaver indenfor både fagområderne maler, tømrer, VVS og ejendomsfunktionær, og vi har desuden et tæt samarbejde med træ- og smede-værkstedet, hvor vi samarbejder og lærer af hinanden.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi samles dagligt til morgenmøde, hvor vi taler om de opgaver, vi har skal løse. Her lægger vi vægt på, at opgaverne fordeles efter interesse, mens vi samtidig sørger for at løse de opgaver, vi har. Vi følger et årshjul og har dels nogle helt faste opgaver alt efter sæson og årstid, og samtidig får vi løbende opgaver, som er nye fra gang til gang.

Værkstedets sociale liv
Vi går op i at prøve vores kompetencer af i forskellige miljøer og på forskellige måder. F.eks. prøver vi at lave arbejdsopgaver både som enkeltmandsopgaver og gruppeopgaver. På denne måde får vi forståelse for hinandens styrker og en oplevelse af, at vi både kan selv og at vi kan hjælpe hinanden.
Mand skære træ til

Håndværk og service, Hvidovre

På værkstedet håndværk og service laver vi praktiske opgaver i træ og metal samt renoveringsopgaver af f.eks. legepladser, mindre maleropgaver og lignende. Herigennem får du en ide om, hvilken gren indenfor de håndværksmæssige brancher, du har lyst til at arbejde videre med. Du får basiskendskab til maskiner, værktøj samt tekniske/håndværksmæssige termer og sprogforståelse. Vi bruger undervisningen i dansk og matematik til at få bedre håndværksmæssig forståelse ved f.eks. at inddrage udregninger, målinger, beregninger og læsninger fra værkstedets opgaver.

Værkstedets dagligdag og rytme
Hver morgen afholdes morgenmøde, hvor vi snakker om de opgaver, vi skal udføre i dag. Vi fordeler opgaverne ud og vi lærer ved at udføre dem, selvfølgelig hjulpet af værkstedets lærer. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad vi skal lave, før vi kan gøre det. Her vil du prøve en bred vifte af forskellige opgaver, for kun på den måde finder vi ud af, hvad du gerne vil arbejde med eller uddanne dig til, når du er færdig hos os. Hver onsdag har vi værkstedsmøde, hvor vi gennemgår emner som teori, værkstedssprog, sikkerhed, vigtighed af oprydning, fremmøde og sygdom, uddannelse og praktikker.

Værkstedets sociale liv
På værkstedet arbejder vi med sidemandsoplæring, både fra lærer til elev, men også fra elev til elev. Her får du som nybegynder mulighed for at lære af nogen, der ved mere end dig, men som også ved, hvordan det er at skulle lære noget nyt. Som mere erfaren elev får du mulighed for at tage ansvar og lære fra dig. Vi har en god teamånd, hvor vi træder til og hjælper hinanden, når der er brug for det.
En der arbejder og der kommer gnister

Smed, Albertslund/Glostrup

På smedeværkstedet får du undervisning i brug af smedens værktøjer og du får viden om materialer og sikkerhedsregler. Som elev bliver du inddraget i de forskellige processer i forbindelse med produktionen: møder med kunder, arbejdstegning, materialevalg, beregning af materialeforbrug, prisberegning, fremstilling og levering. Undervisningen er primært praktisk baseret og vores hovedvægt ligger på de forskellige produktioner, vi laver. Eleverne samarbejder om produktionerne, så de mere erfarne deltagere videregiver deres viden og kunnen til nye deltagere. Vi inddrager teoretisk undervisning i f.eks. tegning og beregning i en naturlig sammenhæng med produktionen.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter dagen med et morgenmøde, hvor vi gennemgår og fordeler vores opgaver. Vi laver en status over, hvor langt er vi nået, hvor meget vi mangler, om skal der hentes materialer – og derefter går vi på værkstedet og tager fat på produktionen, hvor vi typisk arbejder i makkerpar.

Værkstedets sociale liv
Vi har flere principper, som vi arbejder ud fra: Du behøver ikke at være ven med alle, men du skal respektere alle og være et ordentligt menneske. Hos os er det godt at lave fejl, for det er kun den, der laver noget, der kan lave fejl – og den, der laver meget, laver mange fejl. Smedeværkstedet har naturligt et højt lydniveau, så der bliver talt højt, men ikke nødvendigvis med høj stemmeføring.
Træ der er slibet

Træ, Albertslund/Glostrup

Elsker du duften af træ og kan du lide at arbejde med dine hænder, så er træværkstedet det rigtige for dig. Her lærer du at bruge værktøjerne rigtigt, og du bliver undervist i de grundlæggende teknikker, der bruges på et snedkerværksted. Beregninger, arbejdstegninger og opgavebeskrivelser er en naturlig del af opgaverne, som varierer fra traditionelle borde/bænkesæt, møbler af genbrugsmaterialer og tapsamlede værktøjskasser til alverdens specialfremstillede produkter for kunder. Har du selv idéer til eget design, kan du få hjælp til udvikling og fremstilling – måske bliver det endda til en af vores fremtidige produktioner.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter hver dag med et morgenmøde, hvor vi snakker dagens opgaver igennem. Undervisningen er baseret på praktiske opgaver, i form af f.eks. produktion til salg eller brug på skolen, suppleret med øvelsesopgaver, hvor der undervises i brug af særlige teknikker som vi kan bruge i vores produktioner nu eller senere. Vi samarbejder om produktionerne, så erfarne elever videregiver deres kunnen til nyere elever. Som elev bliver du inddraget i hele arbejdsprocessen, fra beregning og tilbudsgivning, til tegning, produktion og kvalitetskontrol, for derigennem at få bred indsigt i kravene til arbejdet.

Værkstedets sociale liv
På træværkstedet har vi en uformel omgangsform, hvor der er plads til værkstedshumor og grin. Vi har en respektfuld omgangstone og gode traditioner. Det er vigtigt for os at man møder til tiden, at man overholder sine aftaler og at man behandler sine arbejdskollegaer med respekt, og det synes vi, er noget af den vigtigste læring.