Dyr & natur

æsel

Interesserer du dig for dyr, friluftsliv og natur?
På FGU Vestegnen vi tilbyder vi to forskellige værksteder, der har dyr og natur som omdrejningspunkt:

Lam

Dyr, natur og formidling, Ishøj

Værkstedet dyr, natur og formidling er for dig, der vil være med til at passe FGU Vestegnens dyr og producere grøntsager på gården i Ishøj, midt i naturen og med masser af grønne omgivelser.

Her er der højt til himlen, plads til fysisk udfoldelse og mulighed for at arbejde udendørs.

Værkstedets dagligdag og rytme
På linjen vil du følge naturens gang og dyrenes cyklus gennem de fire årstider. Her vil du komme til at arbejde ude i al slags vejr og passe gårdens dyr og skolens urtebed. Du vil få indsigt i pasning, pleje og avl af vores dyr – æsler, kaniner, marsvin, får og høns – og du lærer at formidle din viden til børnehavebørn, der kommer på besøg. Samtidig vil du være med til at vedligeholde dyrehegn, stalde og køkkenhave og udvikle nye ideer. Vi arbejder med at lære om dyrenes anatomi, basal sygdomslære, fodersammensætning og avlsarbejde.

Værkstedets sociale liv
På linjen har vi et godt fællesskab og vi vil gerne have, at alle føler ejerskab og ansvar for vores dyr og opgaver og vi har tillid til, at den enkelte tager opgaven på sig. Du er med i samarbejdet om pasningen af dyrene i vagterne, og oplever vigtigheden i at være der for hinanden.
Planter der gror

Natur, friluftsliv og grønne områder, Ishøj

Værkstedet natur, friluftsliv og grønne områder er til dig, der ønsker en hverdag i det fri. Vi holder til på vores afdeling i Ishøj, hvor naturen, vores grønne områder og vores dyr er en del af vores hverdag. Du kan lide at bruge din hænder og udtænke løsninger, når skolens folde, anlæg og andre arealer skal bygges eller vedligeholdes. Vi træner vores friluftslivs-”skills” og vi vægter gode oplevelser og sammenhold højt. Hverdagen følger årets gang og årstidernes skiften, og der er hele tiden noget nyt at tage sig til.

Værkstedets dagligdag og rytme
Som elev på værkstedet vil du opleve at blive en del af en gruppe, hvor vi løfter i flok. Du er med til at så og passe årets urter og grønsager, som vi leverer til køkkenværkstedet. Vi lærer urter og afgrøder og spiselige svampe at kende og vi nyder de første sprøde, røde æbler, når de er klar. Derudover passer vi skolens grønne områder, såsom boldbaner, urtehaver, folde og bede rundt om bygninger. Vi tager på ture, som f.eks. kanotur, o-løb eller svampejagt og vi laver boldspil og lege.

Værkstedets sociale liv
Vi værkstedet har vi et godt sammenhold, og vi tager fælles ansvar for de opgaver, vi bliver stillet. Vi bruger friluftslivet til at give få gode oplevelser sammen, og få erfaringer med, at vi kan mere, end vi selv tror. Friluftslivet styrker vores sundhed og livskvalitet, skaber mere fællesskab, gør os klogere på naturen og fungerer som social løftestang.

Du finder værkstederne her: