Dyr, natur og landbrug

Planter der gror

Linjen Dyr, natur og landbrug er for dig, der vil være med til at passe FGU Vestegnens dyr, lære at dyrke afgrøder og anlægge skovhave, samt udvide din viden om Danmarks vilde natur. Vi holder til i Ishøj midt i naturen med masser af grønne omgivelser.

Her er højt til himlen, plads til fysisk udfoldelse og mulighed for at arbejde udendørs.

Linjens dagligdag og rytme
På linjen føler vi naturens gang og dyrenes cyklus gennem de fire årstider. Her vil du komme til at arbejde ude i al slags vejr og passe gårdens dyr, skolens urtebed og skovhave. Du vil få indsigt i pasning, pleje, træning, berigelse og avl af vores dyr – kvier, kaniner, marsvin, får, geder og høns. Samtidig vil du være med til at vedligeholde dyrehegn, stalde og køkkenhave og udvikle nye ideer. Vi arbejder med at lære om dyrenes anatomi, basal sygdomslære, fodersammensætning og avlsarbejde. Undervejs får du også værktøjslære i forbindelse med fx at bygge et skur, en låge, en fuglekasse osv. Du vil i løbet af et år på skolen lære at arbejde med dyr i forskellige erhverv.

I mindre grupper vil I komme til at arbejde med at skabe mere liv i køkkenhaven og få jeres egen ansvars- og pasningsområder. Du vil også få medansvar for at passe og udvikle skovhaven, hvor vi skaber rum til sanserne.
Vores dagligdag er hovedsageligt i vores smukke naturomgivelser omkring gården, men vi vil også tage på udflugter, hvor vi kommer endnu tættere på naturen, og erfare hvordan økosystemer og levesteder opretholdes. På vores udflugter vil du opnå større forståelse for og viden om vores danske dyre-og plantearter og deres levesteder.

I samarbejde med eleverne eksperimenterer vi med at forene natur, jordbrug og dyrehold og sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til højere biodiversitet og understøtte naturlige dynamikker.

Selvom to dage sjældent er ens, så er her et eksempel på en ”normal” dag på linjen Dyr, natur landbrug:

Kl. 08:30 Morgensamling. Dagens program gennemgås, og vi taler om de udfordringer, der kunne opstå, overlevering etc.
Kl. 09.00 Teori om enten dyr, natur eller landbrug
Kl. 10:15 Praktisk arbejde med gårdens dyr, køkkenhave eller andre projekter
Kl. 13:30 Opsamling på pasning af dyrene og planter
Kl. 14:00 Opgaver, aktiviteter, motion, portofolio, rengøring, socialt samvær etc.

Linjens sociale liv
På linjen har vi et godt fællesskab og vi vil gerne have, at alle føler ejerskab og ansvar for vores dyr og projekter og vi har tillid til, at den enkelte tager opgaven på sig. Du er med i samarbejdet om pasningen af dyrene i vagterne, og oplever vigtigheden i at være der for hinanden. Vi har en åben og imødekommende dialog med hinanden, og der er plads til forskellighed. Vi favner både dem der trives med spontanitet og dem der har brug for faste rammer. Vi bestræber os på at have en varieret hverdag hvor vi udfordrer os selv fagligt, socialt og personligt. Der et højt til loftet og vi har en uhøjtidelig omgangstone.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.