Byg, bolig og anlæg

Skruemaskine

Værkstedet Byg og anlæg er for dig der kan lide at arbejde med dine hænder både ude og inde og måske drømmer om en fremtid som håndværker. På værkstedet arbejder vi indenfor en lang række håndværsfag som murer, maler, tømrer, brolægger, bygningsstruktør og med støbearbejde og på denne måde får du mulighed for at afklare, om en erhvervsuddannelse inden for et af håndværksfagene er noget for dig.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi holder til på gården i Ishøj, hvor vi bl.a. får opgaver fra huset, som vi skal hjælpe med. Derudover har vi vores egen bygning, hvor vi kan øve os i at sætte vægge op, mure, sætte fliser op, lægge klinker, male, spartle og tapetsere og støbe i beton. Vi lærer grundlæggende tømrerteknikker og vi får erfaring med at betjene almindeligt håndværktøj og el-værktøj, ligesom stationære maskiner også vil være en del af det daglige arbejde. Her på værkstedet vil du desuden lære en masse om materialer, tegningsforståelse, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.