Omsorg, sundhed & pædagogik

Forhindringsbane

Er det det pædagogiske arbejde med børn og andre grupper, som trækker i dig? FGU Vestegnen har et værksted, som kunne være noget for dig.

Maling der er brugt til at male sten

Omsorg, sundhed og pædagogik, Albertslund

På værkstedet Omsorg, sundhed og pædagogik får du et indblik i, hvad det vil sige at arbejde med børn og ældre mennesker. Her får du undervisning i både kreative forløb og workshops, men også en række emner, som giver indblik i pædagogers og sosu-assistenters verden. Det kan f.eks. være pædagogik, psykologi, ældrepleje og ældresygdom, børns udvikling, ernæring, hygiejne, kommunikation og meget andet. For at være i kontakt med børn og ældre forbereder vi både fysiske og kreative aktiviteter og forskellige arrangementer, som fx julegaveværksted, motionsdag, fastelavns- og sørøverfest og efterårs-, påske- og sommerworkshops.

Værkstedets dagligdag og rytme
På værkstedet er undervisningen meget praktisk baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Vi læser artikler, taler og debatterer. Gruppearbejdet er vores arbejdsform, når vi arbejder med forskellige emner, og du er med fra idé-fasen og planlægningen, til selve afholdelsen af arrangementet. Vi laver også kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner og maler, fx. laver vi stamtræ, selvportrætter, genbrugsprojekter, papmaché og trylledej. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops. Vi afslutter hvert projekt med at fremlægge for hinanden, samt lave en skriftlig beskrivelse til hver enkelt elevs mappe, som er den portefølje, der følger dig som elev, og som du kan tage med dig, når din uddannelse hos os er afsluttet. På denne måde har du et arbejdsredskab, når du senere skal gennemføre workshops i f.eks. praktik, på arbejde eller på videre uddannelse.

Alle værkstedets elever kommer i praktik i 4-8 uger om året. Dette giver dig mulighed for at få et indblik i arbejdet med omsorg og pædagogik og for at afklare, om det er et arbejdsområde, du vil beskæftige dig med fremover.

Værkstedets sociale liv
Det sociale liv på værkstedet er et vigtigt element. Vi har det rigtig godt sammen, vi taler meget sammen og her er en varm og god tone.