Børn & pædagogik

Dreng med forskelig farvede blade i hånden

Er det det pædagogiske arbejde med børn og andre grupper, som trækker i dig? FGU Vestegnen har to værksteder, der drejer sig om pædagogisk arbejde.

4 børn på række med gummistøvler

Børn og udeliv, Brøndby

Børn og udeliv er for dig, der vil arbejde med børn. Vi holder til i Middelalderlandsbyen i Brøndby, hvor vi arbejder for Brøndby Kommunes skoletjeneste, og vi har derfor dagligt besøg af børn i forskellige aldersgrupper, som vi laver pædagogiske aktiviteter med. Vi laver f.eks. læderpunge, kæpheste, mad over bål, syr hatte af uld, støber tinsmykker med børnene. Det meste af vores dagligdag foregår udendørs, hvor vi f.eks. med historiefortælling og udklædning skaber levende rammer, hvor børnene får mulighed for at leve sig ind i livet i middelalderen. Vi underviser og hjælper blandt andet børnene med at prøve gamle håndværksfærdigheder.
Du behøver ikke at have kendskab til middelalderen eller have tidligere erfaring fra et arbejde med børn. Det vi lægger mest vægt på er, at du har lyst og mod på at bidrage til fællesskabet og deltage i vores mange dagligdags spændende gøremål. Middelalderlandsbyen har desuden får og høns, som passes og trænes af eleverne. Der er mulighed for erhvervspraktik indenfor ungdom/fritidsklub, børnehave og vuggestue. På værkstedet vil du få rig mulighed for at få masser af relevant pædagogisk erfaring, som du kan bruge, hvis du vil arbejde med eller uddanne dig videre indenfor det pædagogiske område.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi laver aktiviteter med børn hver dag og derfor har vi fast struktur, rytme og rutiner. Vi laver fælles ugeskema, så alle ved, hvad der laves uge for uge. Nogle gange skifter aktiviteterne fra dag til dag, andre gange har vi f.eks. sæson-temaer, som ”jul i middelalderen”. Hver morgen starter med et morgenmøde og gennemgang af ugeskema og dagens aktivitet. Herefter koordinerer vi, hvem som gør hvad.

Værkstedets sociale liv
På værkstedet har vi en god tone og vi er meget tætte. Vi ser forskellighed som en styrke, der kan bidrage til et bedre fællesskab. Vi er afhængige af hinanden for at få dagens opgaver afviklet, og du er som elev betydningsfuld og bliver set og hørt af både lærere og elever. Vi arbejder i teams, så du er aldrig alene i aktiviteterne, vi arbejder med livsglæde og er ikke højtidelige. Vi kan både være fjollede og grine meget, ligesom vi kan samles og trøste, når livet slår knuder. Nogle af de helt centrale begreber når man arbejder med børn er kommunikation, samarbejde og fællesskaber – og sådan er det også hos os på værkstedet. Her får du stor frihed, som kræver både ansvar og aktiv deltagelse, til gengæld får du meget indflydelse på din hverdag og uddannelsesforløb.
Maling der er brugt til at male sten

Omsorg, sundhed og pædagogik, Albertslund/Glostrup

På værkstedet omsorg, sundhed og pædagogik får du et indblik i, hvad det vil sige at arbejde med børn og ældre mennesker. Her får du undervisning i både kreative forløb og workshops, men også en række emner, som giver indblik i pædagogers og sosu-assistenters verden. Det kan f.eks. være pædagogik, psykologi, ældrepleje og ældresygdom, børns udvikling, ernæring, hygiejne, kommunikation og meget andet. For at være i kontakt med børn og ældre forbereder vi både fysiske og kreative aktiviteter og forskellige arrangementer, som fx julegaveværksted, motionsdag, fastelavns- og sørøverfest og efterårs-, påske- og sommerworkshops.

Værkstedets dagligdag og rytme
På værkstedet er undervisningen meget praktisk baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Vi læser artikler, taler og debatterer. Gruppearbejdet er vores arbejdsform, når vi arbejder med forskellige emner, og du er med fra idé-fasen og planlægningen, til selve afholdelsen af arrangementet. Vi laver også kreative projekter hvor vi klipper, klistrer, tegner og maler, fx. laver vi stamtræ, selvportrætter, genbrugsprojekter, papmaché og trylledej. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops. Vi afslutter hvert projekt med at fremlægge for hinanden, samt lave en skriftlig beskrivelse til hver enkelt elevs mappe, som er den portefølje, der følger dig som elev, og som du kan tage med dig, når din uddannelse hos os er afsluttet. På denne måde har du et arbejdsredskab, når du senere skal gennemføre workshops i f.eks. praktik, på arbejde eller på videre uddannelse.

Alle værkstedets elever kommer i praktik i 4-8 uger om året. Dette giver dig mulighed for at få et indblik i arbejdet med omsorg og pædagogik og for at afklare, om det er et arbejdsområde, du vil beskæftige dig med fremover.

Værkstedets sociale liv
Det sociale liv på værkstedet er et vigtigt element. Vi har det rigtig godt sammen, vi taler meget sammen og her er en varm og god tone.