AGU Sundhed og dannelse

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

På AGU sundhed og dannelse er der fokus på både de klassiske skolefag og på sundhed og bevægelse. På linjen undervises eleverne i dansk/DSA, matematik og PASE med sigte på prøve på G-niveau. Der undervises i samfundsfag på introducerende niveau med fokus på omverdenen og den aktuelle samfundsudvikling – og så har linjen fokus på fysiske og sociale aktiviteter.

Almene fag og niveau

  • Dansk/DSA – G-niveau
  • Matematik – G-niveau
  • PASE – G-niveau
  • Samfundsfag – introducerende niveau

Mødetider og skema