AGU Kultur og samfund

black retractable pen on white printer paper

På AGU kultur og samfund i Brøndby arbejder vi helhedsorienteret i temaer og projekter – opdelt i de humanistiske fag og de naturvidenskabelige. Dvs. at det bl.a. er helhedsorienteret undervisning i fagene dansk, engelsk, samfundsfag og i naturfag, (PASE) og matematik. På linjen er der fokus på at klæde eleverne på fagligt og alment dannende ift. videre uddannelse på bl.a. HF.

Fag vi tilbyder på AGU Kultur og samfund

  • Dansk (G-D)
  • Matematik (E-D)
  • PASE (G)
  • Engelsk (D)
  • Samfundsfag (G-D)
  • Naturfag (G-D)

Mødetider og skema

Hvad er AGU (Almen GrundUddannelse)?

Hvad er særligt på AGU?

AGU er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i almene fag som fx dansk, matematik og engelsk. Vi arbejder ofte projektorienteret og vi arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden.

Skoleforløb med mulighed for praktik

Det meste af din AGU foregår hos os på FGU Vestegnen, men du har også mulighed for at komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højst 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

Prøver og beviser

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. I de andre fag, du har fulgt på G-, E- eller D-niveau, får du en standpunktskarakter.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Hvis du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige HF, får du et uddannelsesbevis.