Visual Media

Pige der spiller fodbold mens en drone optager

På Visual Media arbejder vi med video, lyd og billeder på forskellige måder. Vi producerer fx reklamefilm, videopræsentationer, koncert- og teateroptagelser, musikvideoer, portræt- og illustrationsfotos samt fotoreportager. Opgaverne er både bestillingsopgaver fra kunder og vores egne projekter og vi arbejder med alt fra droner til video, foto og lydoptagelser og du lærer alle faserne af en produktion at kende fra de indledende overvejelser om ideudvikling til manuskriptskrivning, optagelse og instruktion og til redigering, klip og mix.

På værkstedet bliver du styrket i at se. At høre. At opleve. Vi vil gøre dig nysgerrig på alt det, du ikke kender, både indenfor film- og fotokunst, men også indenfor andre kunstarter. Så er du bedre rustet til at være med i produktionen af den gode visuelle fortælling.

Værkstedets dagligdag og rytme
På Visual Media indgår du i et sammentømret produktionshold med forskellige ansvarsområder. Der er fokus på den faglige kunnen omkring brug af professionelt optageudstyr, kamera, lys, lydudstyr og digital redigering. I arbejdet indgår kreativ tænkning, idéudvikling og storytelling. Vi får understøttende undervisning i dansk og matematik og vi arbejder også med at lære om sikkerhed og arbejdsforhold i arbejdet med udstyret.
På Visual Media vælger du selv de arbejdsfunktioner og udtryksmidler, som du har mest interesse for. Vi hjælper dig i gang med de områder, du gerne vil arbejde med.

Værkstedets sociale liv
På vores værksted er samarbejde og god kommunikation i højsædet. Vi arbejder sammen om produktionerne og vi supplerer og hjælper hinanden. Vi arbejder med professionelt udstyr og sikkerhed og et godt arbejdsmiljø er også en del af læringen på værkstedet. Vi har masser af spændende udfordringer, og vi lærer, hvordan vi kan hjælpe hinanden og hvordan vi sammen får gode, fælles oplevelser.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.