Konference: Sammen om FGU

three people sitting in front of table laughing together

Mandag den 23. maj kl. 9-15 inviterer FGU Vestegnen og vores syv samarbejdskommuner til visions- og inspirationskonference på Vestegnen. På denne side kan du læse programmet for dagen.


Tid: Mandag den 23. maj kl. 9-15

Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand


Program

Dagens moderator: Jacob Fuglsang

9:00Velkommen
v/ formand for FGU Vestegnens bestyrelse Steen Christiansen, FGU-direktør Hanne Fischer og direktør Susan Bjerregaard, Hvidovre Kommune
9:30Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats
Hovedpointerne i første delrapport fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU
v/ chefkonsulent Mia Uth Madsen og konsulent Naja Skadhauge Sano fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
10.15Pause
10.45FGU – hvad er vore visioner? Hvad er vores bud på, hvad der skal der til for at flere tager en FGU og fastholdes på uddannelsen?
v/elevrepræsentanter fra FGU Vestegnen og elevorganisationen for unge på FGU, Modstrøm  
11:15Unge uden job og uddannelse. Hvad ved vi om dem? Hvorfor er uddannelse afgørende? Hvordan hjælper vi de unge godt på vej?
v/senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Troels Lund Jensen
12.00Et politisk blik på FGU: Hvad blev FGU sat i verden for, og hvordan kan vi for alvor lykkes med at gøre FGU til en hovedvej for målgruppen?
v/Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
12:15Frokost
13:00Workshops (der deltages i én af de fire workshops)

Workshop 1: Læringspunkter om målgruppevurdering til FGU


Workshop 2: Fem gode råd med inspiration fra praksis om målgruppevurderinger og uddannelsesplaner

Workshop 3: Hvordan kan FGU lykkes med at rumme elevernes forskellige baggrund og forudsætninger?

Workshop 4: Hvad har vi lært af vore hidtidige erfaringer med at være fælles om at støtte den unge/eleven på tværs af den kommunale unge-indsats og FGU?
14:30Opsamling på dagen og hvordan vi kommer videre sammen herfra
v/FGU-direktør Hanne Fischer, direktør Alberte Bryld Burgaard, Ishøj Kommune og Camilla Niebuhr Rødovre Kommune  

logoer fra Glostrup, Brøndby, Rødovre, Vallensbæk, Hvidovre, Ishøj og  Albertslund kommuner
Konferencen bliver til i et samarbejde mellem FGU Vestegnen og vores 7 samarbejdskommuner, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.