Optagelsesprocedure

Grøn murstensvæg med hvid pil malet, der peger mod højre.

Her kan du læse mere om, hvordan vi starter en ny elev op i FGU Vestegnen.

Når en elev er visiteret til at starte hos os og der er aftalt opstart, har vi brug for at modtage en uddannelsesplan, for at kunne indskrive eleven i vores system og orientere de relevante personer om elevens opstart.

Herefter har vi mulighed for at afdække elevens sprog og ressourcer ifht. ordblindhed og dansk som andetsprog (DSA).

For modtageklasseelever
Sent ankomne unge med dansk som andetsprog fra modtageklasser kan tilbydes et afsøgningsforløb på FGU Vestegnens Hvidovre-afdeling. Her afdækkes elevens sprog og ressourcer for, hvorvidt vedkommende har et tilstrækkeligt dansk sprog til at kunne starte op på FGU. Eleven kan alt efter kompetencevurderingen blive indplaceret på AGU, PGU, EGU eller tilbydes at gå på et Basis/AGU-hold, hvor DSA er tænkt ind i alle fag.

For sprogskoleelever
Sent ankomne unge med dansk som andetsprog fra sprogskolen kan alt efter kompetencevurderingen blive indplaceret på AGU, PGU, EGU eller tilbydes at gå på et Basis/AGU-hold, hvor DSA er tænkt ind i alle fag. Den unge skal have afsluttet sprogundervisning med en Danskuddannelse 2 og har bestået ”Prøve i Dansk 2” dvs. bestået alle deltest/de seks moduler – med karakteren 7 for opstart på AGU-sporet.

Uddannelsesplanen

For at vi kan oprette vores nye elev, er det vigtigt at uddannelsesplanen indeholder følgende ting:
– Elevens fulde cpr.-nummer
– Gyldig e-mail
– Hvilken linje/værksted, eleven skal gå på
– Opstartsdato og forventet slutdato
– Klare definitioner af mål både personligt, fagligt og socialt
– Elevens uddannelseshistorik og afgangsprøver
– Kopi af elevens eksamensbeviser
– Underskrifter fra vejledere, eleven selv og, hvis eleven er under 18 år, fra elevens forældre
Uddannelsesplanen sendes til FGU Vestegnen via sikker post, hvorefter elevens kommende vejleder, afdeling og skolens administration orienteres.

Velkomstpakken

Når vi har oprettet eleven i vores system, sender vi en velkomstpakke i elevens e-boks. Velkomstpakken består af et brev med en hilsen og den dato, hvor eleven skal starte i FGU Vestegnen, samt information om tid og mødested. Velkomstpakken indeholder desuden:
Vores “Håndbog for nye elever”, som giver svar på langt de fleste spørgsmål om at være elev på FGU Vestegnen
Et oplysningsskema, som skal udfyldes os medbringes på første mødedag
Inden eleven starter, er det rigtig godt at have skaffet sig følgende:
– Nemkonto (bruges til udbetaling af skoleydelse)
– Skattekort (bruges også ved udbetaling af skoleydelse)
– NemId (bruges til login på skolens systemer)
– Forsikring

Vi har samlet en række informationer i vores “Håndbog for nye elever” og i den digitale og lettere udbyggede version af håndbogen her på hjemmesiden, som vi kalder for “Vigtig viden”.

Første mødedag

På første mødedag vil eleven blive mødt af en vejleder, der tager imod eleven og sørger for, at eleven bliver startet godt op på FGU Vestegnen.