Optagelsesprocedure

Grøn murstensvæg med hvid pil malet, der peger mod højre.

Her kan du læse mere om, hvordan vi starter en ny elev op i FGU Vestegnen.

Når en elev er visiteret til at starte hos os og der er aftalt opstart, har vi brug for at modtage en uddannelsesplan, for at kunne indskrive eleven i vores system og orientere de relevante personer om elevens opstart.

Uddannelsesplanen

For at vi kan oprette vores nye elev, er det vigtigt at uddannelsesplanen indeholder følgende ting:

– Elevens fulde cpr.-nummer

– Gyldig e-mail

– Hvilken linje/værksted, eleven skal gå på

– Opstartsdato og forventet slutdato

– Klare definitioner af mål både personligt, fagligt og socialt

– Elevens uddannelseshistorik og afgangsprøver

– Kopi af elevens eksamensbeviser

– Underskrifter fra vejledere, eleven selv og, hvis eleven er under 18 år, fra elevens forældre

Uddannelsesplanen sendes til FGU Vestegnen via sikker post, hvorefter elevens kommende vejleder, afdeling og skolens administration orienteres.

Velkomstpakken

Når vi har oprettet eleven i vores system, sender vi en velkomstpakke i elevens e-boks. Velkomstpakken består af et brev med en hilsen og den dato, hvor eleven skal starte i FGU Vestegnen, samt information om tid og mødested. Velkomstpakken indeholder desuden:

Vores “Håndbog for nye elever”, som giver svar på langt de fleste spørgsmål om at være elev på FGU Vestegnen

Et oplysningsskema, som skal udfyldes os medbringes på første mødedag

Inden eleven starter, er det rigtig godt at have skaffet sig følgende:

– Nemkonto (bruges til udbetaling af skoleydelse)

– Skattekort (bruges også ved udbetaling af skoleydelse)

– NemId (bruges til login på skolens systemer)

– Forsikring

Vi har samlet en række informationer i vores “Håndbog for nye elever” og i den digitale og lettere udbyggede version af håndbogen her på hjemmesiden, som vi kalder for “Vigtig viden”.

Første mødedag

På første mødedag vil eleven blive mødt af en vejleder, der tager imod eleven og sørger for, at eleven bliver startet godt op på FGU Vestegnen.