Ordblind på FGU Vestegnen

brown wooden blocks with number

FGU Vestegnen er en ordblindevenlig skole. Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores tilbud:

  • Som ny elev bliver du screenet for ordblindhed
  • Hvis det er nødvendigt, kan du blive testet for ordblindhed
  • Vi hjælper dig med at søge om IT-hjælpemidler
  • Vi instruerer dig i brug af læse-skriveteknologi
  • Vi koordinerer og planlægger din undervisning sammen med vejledere og lærere
  • Vi deltager i møder med KUI- vejledere
  • Hvis det er nødvendigt, henviser vi til DSA/dansk som andetsprog for udredning mm.

Ordblindevejlederen på FGU Vestegnen hedder Vibeke Christina Hansen. Vibeke er på alle vores fire afdelinger hver uge. Hun er uddannet:

  • Folkeskolelærer med linjefag i dansk
  • Ordblindelærer
  • FVU-læselærer (uddannelsens målgruppe er både etniske danskere og elever med anden etnisk herkomst) Som FVU-læselærer er man uddannet til at undervise elever, hvor årsagerne til læsevanskeligheder er andre end ordblindhed.

Kontakt Vibeke Christina Hansen:

vichan@fguvestegnen.dk

Telefon: 2968 9210. Skriv en sms med telefonnummer, så ringer jeg tilbage.