DSA – dansk som andetsprog

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

På FGU Vestegnen har vi en Basis/AGU-linje med DSA i alle fag. En platform for overgang, uddannelse og vejledning. Linjen kalder vi Sprogværkstedet.

Sprogværkstedet er et basis-hold og en AGU-uddannelse på samme tid. Alle på holdet er sent ankomne unge med dansk som andetsprog, men vi har forskellige elever på holdet med forskellige mål. Dit sprog og dine ressourcer bliver afdækket, og nogle elever skal prøve at nå niveau D, mens andre vil stile mod G.

Fagene er: Dansk, samfundsfag, engelsk og matematik – med dsa i alle fagene.

Vi arbejder målrettet mod at styrke dit sprog mundtligt og skriftligt – men også praktisk ved at lave sproglege og spil.

Fra Sprogværkstedet kan du fortsætte på andre FGU-linjer eller på en anden ungdomsuddannelse.