Omsorg, sundhed & pædagogik

Forhindringsbane

SOSU og pædagog

På værkstedet Omsorg, sundhed og pædagogik får du en ide om, hvad det vil sige at arbejde med børn og ældre mennesker, som man gør hvis man arbejder som SOSU eller pædagog.

Vi får undervisning i både kreative forløb og workshops, og også emner fra pædagogers og SOSU-assistenters verden. Det kan f.eks. være pædagogik, psykologi, ældrepleje og ældresygdom, børns udvikling, ernæring, hygiejne, kommunikation og meget andet.

Vi forbereder og laver både fysiske og kreative aktiviteter med børn og ældre, som fx julegaveværksted, motionsdag, fastelavns- eller påskeworkshops, hvor vi er ude på fx plejehjem og i børnehaver, hvor vi hygger os sammen og øver os på at have ansvar for børn og ældre.

Et praktisk og kreativt værksted

På værkstedet er undervisningen meget praktisk baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Vi læser artikler, taler og debatterer. Vi arbejder i grupper og du er med til at planlægge og laver arrangementer.

Vi laver også kreative projekter på vores eget værksted, hvor vi klipper, klistrer, tegner og maler, fx. laver vi stamtræ, selvportrætter, genbrugsprojekter, papmaché og trylledej. Projekterne bruger vi til forberedelse af vores workshops.

Vi afslutter hvert projekt med at fremlægge for hinanden og laver også skriftlige opgaver til den portefølje, der følger dig som elev, og som du kan tage med dig, når din uddannelse hos os er afsluttet. På denne måde har du en idébank, som du kan bruge i f.eks. praktik, på arbejde eller på videre uddannelse.

Nogle dage er vi på tur, f.eks. til museer eller i skoven, hvor vi samler inspiration og får gode oplevelser.

På vores værksted kommer du i praktik i 4 uger om året. Her prøver du at arbejde i virkeligheden og kan mærke efter, om du vil arbejde med f.eks. ældre eller børn.

På vores værksted har vi det rigtig godt med hinanden. Vi arbejder fagligt og har samtidig plads til snak, hygge og sjov. Vi tager os af hinanden og vi hjælper hinanden – både fagligt og personligt.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.