Medier & Grafik

Vil du arbejde med grafik og design til både digitale medier og håndtrykmetoder som silketryk eller cyanotypi? På værkstedet Medier og grafik kan du afprøve dine kreative evner ved at lære at arbejde med video, foto, klassisk 2D-animation til eks. bannere og motion graphics og at udvikle hjemmesider. Vores primære værktøjer er Photoshop og Animate og vi bygger hjemmesiderne i WordPress. Det er ikke så vigtigt om du har arbejdet med programmerne før, så længe du har lyst og mod til at lære det. Vi har et godt kreativt fællesskab, hvor vi kan få hjælp fra hinanden.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter dagen med et morgenmøde, hvor vi taler om, hvad dagen skal bringe. Vi har både uge- og semesterplaner, som giver dig et overblik over, hvad der skal ske på værkstedet. Vi arbejder oftest med projektforløb der strækker sig over et par uger, og derudover har vi almen undervisning, som alle deltager i. Vi finder de opgaver, som du interesserer dig for og som passer godt til dig, og du vil både blive inddraget i både kundemøder, design og færdig produktion.

Vi tager gerne på ture ud af huset. Det kan være inspirationsbesøg på museer, gåture i naturen og meget andet. Du kan også komme i praktik i lokale virksomheder.

Værkstedets sociale liv
Vi vægter en hyggelig og rolig atmosfære højt og det er vigtigt, at vi har det godt med hinanden. Som elev kommer du til at indgå i et fællesskab, som både er faglige og socialt. Vi snakker med hinanden, hjælper hinanden og griner sammen. Vi er der også, hvis det bliver svært, både lærere og elever hjælper til og sørger for, at alle har det godt.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.