Medier & Grafik

Vil du arbejde med grafik og design?

På værkstedet Medier og grafik kan du afprøve dine kreative evner gennem arbejde med mange forskellige typer af grafiske opgaver. Vi arbejder med grafisk design til f. eks. logoer, plakater, hjemmesider, skilte, T-shirts, udsmykning mm.

Vores primære værktøjer er Photoshop og Illustrator og vi bygger hjemmesider i WordPress – og vi arbejder også i hånden med serigrafitryk på papir og tekstil.
Du får din egen hjemmeside, hvor dit grafiske arbejde kan vises mens du er på vores værksted.
Det er ikke så vigtigt om du har arbejdet med programmerne før, så længe du har lyst og mod til at lære det. Vi har et godt kreativt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

Værkstedets dagligdag og rytme

Vi starter dagen med et morgenmøde, så alle ved hvad de skal lave den på gældende dag.
Vi har både uge- og semesterplaner, som giver dig et overblik over, hvad der skal ske på værkstedet. Vi arbejder oftest med projektforløb der strækker sig over et par uger, og derudover har vi almen undervisning, som alle deltager i. Vi finder de opgaver, som du interesserer dig for og som passer godt til dig, og du vil blive inddraget i både kundemøder, design og færdig produktion.

Vi tager gerne på ture ud af huset. Det kan være inspirationsbesøg på museer, gåture i naturen og meget andet. Du kan også komme i praktik i lokale virksomheder.

Værkstedets sociale liv

Vi vægter en hyggelig og rolig atmosfære højt og det er vigtigt, at vi har det godt med hinanden. Som elev kommer du til at indgå i et fællesskab, som både er fagligt og socialt. Vi taler med hinanden, hjælper hinanden og griner sammen. Vi er der også, hvis det bliver svært, både lærere og elever hjælper til og sørger for, at alle har det godt.

Tjek ind på vores facebookside hvor du kan se nogle af vores produktioner her

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.