Vigtig info til alle elever: Elever skal blive hjemme til nødundervisning

Statsministeren meddelte på pressemødet den 29. december 2020, at alle coronatiltag er forlænget frem til den 17. januar 2021.

silver macbook beside blue and white ipad case

Det betyder, at al undervisning er virtuel nødundervisning – og at ingen elever skal møde fysisk op på skolen den 4. januar 2021. I vil blive kontaktet af jeres lærer senest i løbet af mandag den 4. januar, som vil informere jer om, hvordan undervisningen vil forløbe i den kommende tid.

Selv om I ikke skal møde ind fysisk, vil der altså stadig være undervisning, som I skal deltage aktivt i. Derfor vil jeres lærer registrere jeres deltagelse i nødundervisningen – og det betyder også, at manglende deltagelse vil medføre træk i jeres skoleydelse.

Forlængelsen af coronatiltagene betyder også, at alle prøver i FGU er aflyst. Jeres lærer eller vejleder vil kontakte jer, hvis I skulle have været til prøve, og informere jer om, hvad der skal ske omkring prøver.

For at vi alle kan vende sikkert tilbage, når nødundervisningen ophæves, opfordrer vi alle vores elever til at lade sig teste med de nye hurtigtests. Derfor beder vi jer om at gøre brug af tilbuddet om hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden I vender tilbage på skolen.

I vil løbende kunne holde jer orienteret på FGU Vestegnens hjemmeside, hvor I kan finde sidste nyt om situationen – og ellers kan I altid spørge jeres lærer eller vejleder. I finder kontaktoplysninger på både lærere og vejledere på vores hjemmeside.

I ønskes alle et godt nyt år – pas nu godt på jer selv og hinanden.