Vi er fortsat nedlukket

Der arbejdes på en genåbningsplan, men frem til påske fortsætter vi med nødundervisning.

Hjemmearbejdet fortsætter

Al undervisning på FGU Vestegnen er, med få undtagelser, stadig virtuel nødundervisning. Medarbejdere og elever skal ikke møde fysisk op på skolen, før der kommer en udmelding herom.