Luka har fået mod på at gå i skole efter to år på FGU Vestegnen. Privatfoto

Verdens bedste lærere gav Luka mod på at gå i skole

Efter to år på FGU Vestegnen mærker 21-årige Luka, at ulyst og modstand mod skole blevet vendt til accept og lyst til at uddanne sig. Han drømmer om at komme ind på Den Danske Scenekunstskole, men han har også en plan B.

Luka har fået mod på at gå i skole

Luka har fået mod på at gå i skole efter to år på FGU Vestegnen. Privatfoto

Luka på virker afklaret og rolig. Efter nogle turbulente år har han fået ro på sin hverdag og har endelig fået sin egen bolig i Avedøre. Det giver ham ro til at tænke fremad i forhold til uddannelse. Men sådan har det ikke altid været. Som mange andre unge har Luka haft en skoletid præget af mange skift og dårlige oplevelser. Efter endt folkeskole startede han på Det Frie Gymnasium, men droppede ud efter 1.g. Det var ikke rigtig noget for ham. Han vidste ikke rigtig hvad han så skulle, men en ven tippede ham om, at man kunne få teater/drama på produktionsskolen i Brøndby, som netop i den tid overgik til at være FGU.

Modenhed, tolerance og videbegær

På FGU har Luka fået et rigtig godt socialt liv, hvor han tidligere var meget introvert. Samtidig har han med egne ord fået en større tolerance overfor at lære ting, som måske ikke lige har hans umiddelbare interesse. Og langt større evne til at koncentrere sig og reflektere. Han tilskriver lærernes engagement og væremåde meget af æren for hans ændrede holdning til det at gå i skole:

”Her er verdens bedste lærere. De sørger for, at alle er trygge og har det godt”, siger han og fortsætter: ”De behandler os på lige fod samtidig med, at de stiller krav. De er ikke autoritære, men giver en lyst til at opretholde en vis moral.”

Efter to år føler Luka sig derfor klar til at videreuddanne sig og endda måske tage en HF og gå videre med en pædagoguddannelse, hvis han ikke kommer ind på sin drømmeuddannelse:

”Jeg er blevet mere moden, I guess – og mere videbegærlig.”

Luka afslutter sin uddannelse hos FGU Vestegnen i december 2021 og håber at starte på Den Danske Scenekunstskole til august.