Photo by Hannah Busing on Unsplash

‘Vejleder til vejleder’-udviklingsforløb

– en samskabende proces mellem FGU-vejledere og vejledere fra KUI

person in red sweater holding babys hand

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Formål

Formålet med forløbet er at udvikle det allerede eksisterende samarbejde mellem KUI og FGU Vestegnen.

På konferencen ”Sammen om FGU” den 23. maj satte vi sammen fokus på vores målgruppe og dens udfordringer, de politiske og nationale udfordringer for FGU, og skabte et godt fælles afsæt for det videre samarbejde.

Med forløbet vejleder-til-vejleder ønsker FGU Vestegnen at gå endnu mere ned i konkrete temaer, som kunne være relevante at drøfte og udvikle praksisser omkring sammen.

Indhold og struktur

Forløbet tager sit indholdsmæssige afsæt i aktuelle udfordringer i vejledningsarbejdet omkring unge på vej til eller i gang med FGU.

De indholdsmæssige fokuspunkter er udarbejdet på baggrund af dialog med repræsentanter fra FGU Vestegnen og KUI-repræsentanter fra forskellige kommuner

Strukturelt og som rød tråd anvendes den didaktiske model for ungeprogression, som er udarbejdet i projektet Unge med Kant. Hermed sikres et helhedsorienteret blik på kædeansvaret omkring den enkelte unge.

Derudover er forløbet struktureret som en vekselvirkning mellem kursusdage, afprøvninger i praksis og fælles refleksioner over afprøvningerne.

Deltagere, tid og sted

Deltagerne i forløbet ‘Vejleder til vejleder’ er FGU Vestegnens vejledere og derudover er vejledere fra KUI fra de syv samarbejdskommuner inviteret til deltagelse. FGU Vestegnen har afsat midler til at arbejde med vejleder-til-vejleder samarbejdet, og vil gerne invitere KUI-vejlederne med i dette.

Forløbet starter op september 2022 og løber frem til november 2022. Konkret er datoerne

  • den 7. september kl. 9-15,
  • den 6. oktober kl. 9-13,
  • den 27. oktober kl. 9-15 og
  • den 24. november kl. 9-11.

Forløb ´Vejleder til vejleder´ afholdes i FGU Vestegnens lokaler. Lokation vil blive skrevet ind i kalenderinvitationerne.

Underviser

Forløbet ´Vejleder til vejleder´ varetages af Iben Lykkebo, fagansvarlig og lektor under Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og bred erfaring med at varetage kurser og sparring for FGU-vejledere og KUI.

Spørgsmål til forløbet kan sendes til Maja Hansen maha@fguvestegnen.dk