AGU - Almen grunduddannelse

Elever som læser og skriver noter.

AGU (almen grunduddannelse) er for dig, der gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. AGU består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag. Vi udbyder AGU på vores afdelinger i Albertslund, Brøndby og Hvidovre.

I undervisningen sigter vi på at arbejde med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse konkrete problemstillinger ude i virkeligheden. Vi arbejder med forskellige projekter og temaer på holdet.

Fag og valgfag

Vores AGU-linjer er bygget op omkring tre obligatoriske fag og 1-3 valgfag.

De obligatoriske fag på AGU er:


 • Dansk/dansk som andetsprog (DSA pt. kun i Hvidovre)
 • Matematik

Samt et af følgende fag:


 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Identitet og medborgerskab

Og mindst ét af følgende valgfag:


 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Naturfag
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Samfundsfag
 • Teknologiforståelse

Praktik


I løbet af din AGU har du mulighed for at komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højst 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.
Lærere som sammen retter opgaver.

Forberedelseseksamen til den 2-årige HF

På AGU kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig HF eller anden gymnasial uddannelse.
For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige HF, skal du tage forberedelseseksamen til den 2-årige HF, der består af følgende fag:

 • Dansk/dansk som andetsprog D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Samfundsfag på mindst G-niveau
 • Naturfag på mindst G-niveau

Prøver og beviser


Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten G-, E- eller D-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer, samt dine karakterer.

Når du afslutter AGU med forberedelseseksamen til den 2-årige HF, får du et uddannelsesbevis.

Find en vejleder