Trivselsprojekt

pink flower on white background

FGU Vestegnen og FGU Nord har en bevilling på 6 mio. kr. sammenlagt af EU’s Socialfond Plus og Region Hovedstaden til at gennemføre projektet “På FGU er jeg velkommen i klubben. Derfor kommer jeg!”. Projektet, der skal løbe over tre år, fra 2023 til 2026, skal med flere greb sætte fokus på trivsel blandt eleverne og sikre, at der reageres på mistrivsel og at trivsel bliver en integreret del af hverdagen blandt de unge.

På denne side vil vi skrive om, hvordan projektet skrider fremad og fremlægge relevante resultater og dokumentation.