Photo by Rodion Kutsaiev on Unsplash

To nye ledere til FGU Vestegnen

Den 1. oktober tiltræder Tanja Agergaard og Heidi Sara Rasmussen som pædagogiske afdelingsledere i FGU Vestegnen

white daisy flowers

Photo by Rodion Kutsaiev on Unsplash

Tanja Agergaard bliver pædagogisk afdelingsleder i Albertslund
Tanja er uddannet lærer og rundet af folkeskolen, hvor hun har arbejdet i 18 år som bl.a. lærer, udviklingskonsulent og afdelingsleder. Tanja har i skoleregi bl.a. været handikaphjælper, støttet børn med ADHD og har i sin fritid været engageret som træner i både svømme- og håndboldklubber.

Heidi Sara Rasmussen bliver pædagogisk afdelingsleder i Brøndby
Selvom Heidi oprindeligt er uddannet laborant og professionsbachelor i ernæring og sundhed, har hun taget vejen ind i lærergerningen som voksen. Her har Heidi har været underviser på SOSU og herefter uddannelsesleder på både SOSU og ZBC.

Turid Eikeland fortsætter som pædagogisk afdelingsleder i Hvidovre/Ishøj
Turid har været konstitueret områdeleder i Ishøj/Hvidovre siden januar 2023 og pædagogisk konsulent i 2022 i FGU Vestegnen. Hun har tidligere været leder på uddannelsesområdet i en årrække på Professionshøjskolen Absalon. Derudover har hun været uddannelseschef i ADHD-foreningen og vicekontorchef i KL.