Sundhedsdag i Hvidovre

Temadag gav eleverne fra FGU Vestegnen i Hvidovre nye perspektiver på sundhed

unge mennesker står foran kegler

Tirsdag den 24. maj var der store spørgsmål oppe og vende for FGU Vestegnens afdeling i Hvidovre – her deltog alle elever i en sundhedsdag, hvor de på forskellig vis fik kastet lys over begrebet ”sundhed”. Dagen bød bl.a. på forskellige aktiviteter, hvor man kunne prøve, hvordan alkohol påvirker balancen i et ”alko-brilleløb” og man kunne få målt sin lungekapacitet og prøve, hvordan det føles at have rygerlunger ved at gennemføre en trappetest, mens man skulle trække vejret gennem et sugerør.

Derudover var der flere små oplæg om alle de forskellige elementer, som ”sundhed” er påvirket af; f.eks. mental sundhed, fysisk aktivitet, gode madvaner, overvægt, tobak og alkohol, som ikke alene har ikke alene en påvirkning på unges sundhed, men har også indflydelse på deres generelle trivsel og læring.

Dagen gav stof til eftertanke og mange gode snakke bagefter – og ikke mindst forslag til nye sundhedsfremmende aktiviteter i Hvidovre.

Sundhedsdagen er en del af initiativet ”Klar livet – uden røg og rusmidler”, som har fokus på at styrke unges muligheder i livet ved at fremme mental sundhed og mindske forbrug af alkohol, stoffer og tobak. ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er en fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og en røgfri generation i 2030 i 10 kommuner på Vestegnen og Sydamager.

Læs mere om initiativet her