STU - Særligt tilrettelagt uddannelse

Mand skærer træ til
Særlig tilrettelagt uddannelse er for unge med særlige behov. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt, selvstændigt og indholdsrigt voksenliv og afklare den unges kompetencer og ressourcer i forhold til uddannelse eller arbejde.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges ressourcer, interesser, drømme og ønsker. Samtidig er det vigtigt at sætte realistiske mål i forhold til, hvilke tilbud og fremtidsplaner der kan opfyldes.
I undervisningen er der fokus på sociale relationer, struktur, forudsigelighed samt personlige mål.

Den unge følges tæt gennem vejledningsforløb, afklaring af kompetencer, praktik og undervisning. I samarbejde med den unge udarbejdes en uddannelsesplan, der på bedst tænkelige måde kan udvikle den unges potentialer og derigennem skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt og aktivt voksenliv.

STU Vestegnen er i foråret 2021 flyttet fra Hvidovre og Brøndby til Pilemøllevej 90 i Ishøj.

Faciliteterne i Ishøj kan tilbyde mere varierede omgivelser og en langt mere facetteret og praksisnær undervisning, ligesom der er mulighed for at skabe et endnu mere ”særligt tilrettelagt forløb” for den enkelte elev.

Der er skønne udendørs faciliteter og god plads, der understøtter elevernes hverdag.

Udflytningen vil ske i etaper med hyppige ture til Ishøj med gradvis introduktion og tilvænning til de nye omgivelser.

Vi råder over egne busser, og vil tilbyde transport til de elever som har behov og støtte til transport. Som en del af ADL-undervisningen indgår træning i selvtransport.

Vores pædagogiske metode baserer sig på fire hjørnesten:

Menneskesyn

Vores menneskesyn handler om, at ’alle kan noget, og at al læring skal anerkendes’

Relationer og nærvær

Relationer og nærvær er fundamentet for den enkelte unges mulighed for at udfolde sit potentiale

Mesterlære og sidemandsoplæring

Mesterlære og sidemandsoplæring hjælper konkret og individuelt den unge til at ’de næste trin på stigen’

Cooperative Learning

Cooperative Learning sikrer nødvendig differentiering og giver positive gevinster i forhold til sociale og personlige kompetencer.

Alle vores STU-lærere har en pædagogisk, lærerfaglig, sundhedsfaglig eller relevant terapeutisk baggrund gerne suppleret med en erhvervsmæssig erfaring/uddannelse fra de job-/fagområder, som vores STU-elever typisk vil have jobmuligheder indenfor.

Vores lærere ved, at vores elever mere end så mange andre har brug for at finde ud af at ’de dur, at de kan noget’ og ofte har en række nederlag med i bagagen. Derfor mødes enhver elev i øjenhøjde og med en åben nysgerrighed på, hvor den enkelte er og kan komme hen. Vi arbejder målrettet på, at der hurtigst muligt skabes en bærende relation mellem den enkelte elev og en eller flere undervisere, for det er denne relation, der kan skabes fornyet motivation for læring.

I alt vores arbejde med eleverne – uanset om det er i virksomhedspraktik, på værkstederne eller i forskellige faglige undervisningsforløb – arbejder vi med synlig læring, fordi det giver elever motivation til at tage endnu et skridt og bidrager til styrket selvværd. Det viser forskningen, og vi kan se, at det virker i praksis!

Målgruppen

Målgruppen for STU på FGU Vestegnen er unge på 16-25 år med et behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Det kan være unge med særlige udfordringer som Asperger Syndrom, organiske hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD eller lettere fysiske handicap. Det er kommunen, der skal visitere den enkelte unge til et STU-forløb.

Hvor mange elever er der plads til på STU?

På STU vil vi normalt være inddelt i hold på 4-5 personer. Nogle gange vil vi have fællesundervisning med andre hold. Der er kapacitet til maksimalt 32 elever på STU på FGU Vestegnen.

Hvilke linjer tilbyder STU?

På FGU Vestegnen har vi én samlet linje for STU. Vi tilrettelægger et uddannelsesforløb for hver enkelt elev ud fra de ønsker, ressourcer og behov, som den enkelte elev har. Vi har mulighed for at inddrage de tilbud, som vi arbejder med i regi af FGU og tilbyder derfor undervisning på en række erhvervsrettede værksteder, som veksler alt efter elevgruppens sammensætning og individuelle ønsker.

Praktikmuligheder

Vi har mulighed for at lave interne praktikforløb på FGU Vestegnen, ligesom vi har flere eksterne samarbejdspartnere, som kan tilbyde gode forløb.

Botræning

Som en del af undervisningen i ADL (Almindelig Daglig Levevis) tilbyder vi botræning. Denne undervisning foregår i en selvstændig lejlighed, hvor to elever ad gangen bor i 3-4 måneder for at gøre træningsforløbet så virkelighedsnært og overførbart som muligt. Her arbejdes med økonomiforståelse, madlavning, husholdning og rengøring på konkrete og reelle vilkår med en fast tilknyttet underviser med pædagogisk baggrund.

Kontaktlærer

Elever på STU får en fast tilknyttet kontaktlærer. Kontaktlæreren skaber et trygt ankerpunkt for elev og forældre ved opstart og lærer den enkelte elev at kende. Det gør det nemmere at få en god dialog mellem vejleder/sagsbehandler, forældre og den unge omkring konkretisering af STU forløbets mål og indhold. Kontaktlæreren vil følge eleven gennem hele uddannelsen på forskellige måder, f.eks. når den unge er klar til virksomhedspraktik, botræning eller når den unge skal til at stoppe i STU og der skal sikres en god overgang til næste fase.

Undervisningstid

Vores ugentlige skema ser således ud:

Mandag: kl. 8.30-14.00

Tirsdag: kl. 8.30-14.00

Onsdag: kl. 8.30-12.00

Torsdag: kl. 8.30-14.00

Fredag: kl. 8.30-13.30

Kørselsordning

Vi råder over egne busser, og vil tilbyde transport til de elever som har behov og støtte til transport. Som en del af ADL-undervisningen indgår træning i selvtransport.

Lukkedage/ferie

Vi holder sommerferie i 4 uger, hvilket typisk ligger i hele juli. Derudover er der efterårsferie i uge 42, ligesom vi holder lukket i forbindelse med jul og påske.

STU er en afdeling under FGU Vestegnen.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: