STU

STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særlig tilrettelagt uddannelse er for unge med særlige behov. Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt, selvstændigt og indholdsrigt voksenliv og afklare den unges kompetencer og ressourcer i forhold til uddannelse eller arbejde.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges ressourcer, interesser, drømme og ønsker – og samtidig er det vigtigt at sætte realistiske mål i forhold til, hvilke tilbud og fremtidsplaner der kan opfyldes. I undervisningen er der fokus på sociale relationer, struktur, forudsigelighed samt personlige mål.

Den unge følges tæt gennem vejledningsforløb, afklaring af kompetencer, praktik og undervisning. I samarbejde med den unge udarbejdes en uddannelsesplan, der på bedst tænkelige måde kan udvikle den unges potentialer og derigennem skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt og aktivt voksenliv.

Vores pædagogiske metoder baserer sig på fire hjørnesten:

  1. Vores menneskesyn, som handler om, at ’alle kan noget, og at al læring skal anerkendes’
  2. Relationer og nærvær som fundament for den enkelte unges mulighed for at udfolde sit potentiale
  3. Mesterlære og sidemandsoplæring, fordi det på konkret og individuelt hjælper den unge til at ’de næste trin på stigen’
  4. Cooperative Learning som metode i al faglig undervisning, fordi metoden sikrer den nødvendige differentiering og samtidig giver positive gevinster i forhold til sociale og personlige kompetencer.

I alt vores arbejde med eleverne – uanset om det er i virksomhedspraktik, på værkstederne eller i forskellige faglige undervisningsforløb – arbejder vi med synlig læring, fordi det giver elever motivation til at tage endnu et skridt og bidrager til styrket selvværd. Det viser forskningen, og vi kan se, at det virker i praksis!

Alle vores STU-lærere har en pædagogisk, lærerfaglig, sundhedsfaglig eller relevant terapeutisk baggrund gerne suppleret med en erhvervsmæssig erfaring/uddannelse fra de job-/fagområder, som vores STU-elever typisk vil have jobmuligheder indenfor. Vores lærere ved, at vores elever mere end så mange andre har brug for at finde ud af at ’de dur, at de kan noget’ og ofte har en række nederlag med i bagagen. Derfor mødes enhver elev i øjenhøjde og med en åben nysgerrighed på, hvor den enkelte er og kan komme hen. Vi arbejder målrettet på, at der hurtigst muligt skabes en bærende relation mellem den enkelte elev og en eller flere undervisere, for det er denne relation, der kan skabes fornyet motivation for læring.

STU’en er en afdeling under FGU Vestegnen.

Herunder kan du læse mere om STU’en på FGU Vestegnen:

Målgruppen for STU’en på FGU Vestegnen er unge på 16-25 år med et behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Det kan være unge med særlige udfordringer som Asperger Syndrom, organiske hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD eller lettere fysiske handicap. Det er kommunen, der skal visitere den enkelte unge til et STU-forløb.

På STU’en vil vi normalt være inddelt i hold på 4-5 personer. Nogle gange vil vi have fællesundervisning med andre hold. Der er kapacitet til maksimalt 32 elever på STU’en på FGU Vestegnen.

På FGU Vestegnen har vi én samlet linje for STU’en. Vi tilrettelægger et uddannelsesforløb for hver enkelt elev ud fra de ønsker, ressourcer og behov, som den enkelte elev har. Vi har mulighed for at inddrage de tilbud, som arbejder med i regi af FGU’en og tilbyder derfor undervisning på en række erhvervsrettede værksteder, som veksler alt efter elevgruppens sammensætning og individuelle ønsker.

Vi har mulighed for at lave internepraktikforløb på FGU Vestegnen, ligesom vi har flere eksterne samarbejdspartnere, som kan tilbyde gode forløb.

Som en del af undervisningen i ADL (Almindelig Daglig Levevis) tilbyder vi botræning. Denne undervisning foregår i en selvstændig lejlighed, hvor to elever ad gangen bor i 3-4 måneder for at gøre træningsforløbet så virkelighedsnært og overførbart som muligt. Her arbejdes med økonomiforståelse, madlavning, husholdning og rengøring på konkrete og reelle vilkår med en fast tilknyttet underviser med pædagogisk baggrund.

Elever på STU’en får en fast tilknyttet kontaktlærer. Kontaktlæreren skaber et trygt ankerpunkt for elev og forældre ved opstart og lærer den enkelte elev at kende. Det gør det nemmere at få en god dialog mellem vejleder/sagsbehandler, forældre og den unge omkring konkretisering af STU forløbets mål og indhold. Kontaktlæreren vil følge eleven gennem hele uddannelsen på forskellige måder, f.eks. når den unge er klar til virksomhedspraktik, botræning eller når den unge skal til at stoppe i STU’en og der skal sikres en god overgang til næste fase.

Vores ugentlige skema ser således ud:

Mandag: kl. 8.30-14
Tirsdag: kl. 8.30-14
Onsdag: kl. 8.30-12
Torsdag: kl. 8.30-14
Fredag: kl. 8.30-13.30

Vi har ikke nogen kørselsordning tilknyttet vores STU.

Vi holder sommerferie i 4 uger, hvilket typisk ligger i hele juli. Derudover er der efterårsferie i uge 42, ligesom vi holder lukket i forbindelse med jul og påske.

STU’en på FGU Vestegnen tilbydes pt. på følgende to adresser:

Afdeling Hvidovre
Filmbyen 10-12
2650 Hvidovre

Afdeling Brøndby
Nykær 44
2605 Brøndby

Hvis du har spørgsmål til STU’en, kan du kontakte Jesper Blom pr. mail eller på telefon 29 68 91 65.