Skolen genåbner 12. april

Efter påske må vi igen holde åbent. Det bliver med delvis fremmøde og hyppige tests.

Piger griner og snakker

Nu er det endelig tid til, at vi igen må mødes fysisk på skolerne. Den første uge efter påske (fra 6. april) kører vi fortsat med nødundervisning, da vi har brug for at bruge den første uge efter påske til at gøre klar til den gradvise genåbning. 

Genåbningen er gradvis, da der i første omgang er tale om 50% fremmøde for alle elever. I udgangspunktet betyder det fremmøde hver anden uge, men alle elever får besked om, hvordan de skal møde efter påske.  

Med genåbningen vil der også være krav om øget testning for bedst muligt at undgå smitte. Elever og ansatte skal kunne fremvise et negativt COVID-19-testresultat, der er højst 72 timer gammel. I praksis betyder det, at ansatte og elever ved fysisk fremmøde skal testes to gange om ugen. For STU-elever vil det ikke være et krav, men en opfordring.