Sådan skal ansatte og elever håndtere symptomer på COVID-19

Ansatte og elever, som er tilbage på skolen, må kun komme på skolen, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

kvinder spritter hænder

Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.

Ved sygdom opstået i undervisningstiden
Hvis en elever eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er på skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Handlingsplan, hvis en elev eller ansat på skolen er påvist med COVID-19
Hvis en person, der har været på skolen, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende straks informere skolen om dette, så de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Herefter sender skolen straks en besked til alle, der har været i nær kontakt med den COVID-19-smittede, om, at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden at oplyse navn), og at de:

  • skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn
  • i endnu højere grad skal følge de generelle råd om god hygiejne
  • som udgangspunkt gerne må møde op på skolen
  • gøres opmærksomme på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter

Hvis en i husstanden er påvist med COVID-19
Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet. Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, må man gerne komme på skolen eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd og hygiejne, samt at man er særligt opmærksom på symptomer på sygdom, og bliver hjemme hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.