Retningslinjer på FGU Vestegnen efter 3. januar 2022

Når vi alle vender tilbage efter en velfortjent juleferie, er der en række retningslinjer fra myndighederne, som træder i kraft:

Afstand

  • Klasse/linjer/ansatte opdeles, så hverken undervisning eller pauser foregår på tværs af klasser. Det anbefales, at der holdes afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever i samme klasse eller imellem elever og medarbejdere i samme klasse. Lærere, som underviser på tværs af hold, opfordres til at være særligt opmærksomme at holde afstand samt at anvende andre smitteforbyggende foranstaltninger.

Mundbind og visir

  • Alle elever, medarbejdere og gæster skal bære mundbind eller visir indendørs – dog ikke i undervisningen og til prøver Mundbind/visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det.

Coronapas

  • Enhver fremmødt elev, medarbejder eller besøgende på FGU Vestegnen skal til enhver tid og efter skolens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas. FGU Vestegnen gennemfører stikprøvevis kontrol.

Opfordring til test

  • Alle opfordres til at blive testet to gange om ugen, dvs. også elever og medarbejdere, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.

Hvad anbefales du at gøre, hvis du er nær kontakt

Hvis du er nær kontakt, fordi du bor sammen med en person, der er smittet eller du tilsvarende har været tæt på en smittet person (fx en kæreste eller overnattende gæster): 

  • Gå straks i selvisolation
  • Bliv testet på dag 4 og 6 efter du sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test. Testen på dag 6 skal på nuværende tidspunkt være en hurtigtest
  • Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4
  • Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales fortsat en hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6. Gå dog straks i selvisolation, hvis du udvikler symptomer på covid-19 eller får et positivt testsvar.
  • Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke gå i selvisolation eller blive testet, medmindre du får symptomer.

Hvis du ikke kan holde afstand til den smittede, anbefales du også at gå i selvisolation, selv om du har fået 3. stik eller har haft covid-19 inden for de seneste 12 uger.

Håndtering af smittede

  • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter. COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter – Sundhedsstyrelsen Vi kan afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19, men vi kan ikke afvise at modtage elever, der er nære kontakter, eller elever, der ikke følger en opfordring til test.

Desuden opfordres I alle til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for smitteforebyggelse:

· Bliv vaccineret
· Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
· Hold afstand
· Luft ud og skab gennemtræk
· Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
· Gør rent, særligt overflader som mange rører ved (sidstnævnte sørger rengøringen for).