Photo by Hannah Busing on Unsplash

Nyt forlig om FGU: gode takter til en vigtig uddannelse

Et helt nyt forlig for FGU betyder bl.a. en styrkelse af EGU, bedre adgange til uddannelsen og flere midler

person in red sweater holding babys hand

Photo by Hannah Busing on Unsplash

Den 21. november blev et nyt politisk forlig for FGU en realitet. Forliget er bredt og slår gode takter an for FGU Vestegnen – bl.a. glæder vi os over punkter i forliget som:

  • Varigt tilskudsløft på ca. 135 mio.
  • Lavere kommunal medfinansiering fra ca. 65 % til ca. 45 %
  • Mere fleksibel undervisning
  • Styrkelse af EGU
  • Bedre overgange fra grundskole/ungdomsuddannelser

Lavere kommunal medfinansiering og justering af den økonomiske model for FGU

Den økonomiske model i forliget betyder, at der vil blive tilført 135 mio. kr. mere årligt til FGU’erne, ligesom der tilføres et engangstilskud i 2024. Det varige tilskud er især en god nyhed, der kan rette op på den underfinansiering, som FGU’erne har lidt af siden opstarten i 2019.

Forliget betyder også bl.a., at den kommunale medfinansiering til en FGU-elev skal sættes ned fra ca. 65 til ca. 45 %, hvilket forhåbentlig vil gøre det lettere for kommunerne at vurdere, om en ung skal tilbydes en plads på FGU ud fra et pædagogisk og fagligt ståsted og ikke så meget med et økonomisk hensyn i baghovedet.

Styrkelse af EGU og mere fleksibel undervisning

I forliget er der lagt op til, at undervisningen skal kunne tilrettelægges mere fleksibelt og efter den enkelte elev. Desuden er aftalekredsen opmærksom på EGU-tilbuddet, hvor unge kommer i praktik i ca. 2/3 af tiden, der i forliget står til at få et tiltrængt løft. Det er gode nyheder, især for EGU-området, der har været en underskudsforretning siden FGU’ernes opstart i 2019.

Bedre overgange fra grundskole/ungdomsuddannelse

Et andet område, som er væsentligt for, at de unge, der har brug for FGU også får kendskab til og tilbud om FGU er det område, som der også er sat fokus på i forliget; nemlig bedre overgange fra grundskole eller ungdomsuddannelse til FGU’en.

Aftalens elementer skal nu indarbejdes i FGU’s lovgivning, hvilket er planlagt til at ske i februar 2024.

Læs pressemeddelelsen fra FGU Danmark her

Læs mere og find hele aftaleteksten her