Nyt elevlønsystem i FGU Vestegnen

Tirsdag den 31. marts modtager du din elevløn fra FGU Vestegnen, men denne gang vil den se anderledes ud. Her forklarer vi hvorfor og hvad det betyder for dig.

En masse udenlandske mønter

Hvorfor får jeg så mange penge?
Ja, det er skønt, ikke? Men det er desværre kun denne ene gang, du får flere penge end normalt. Vi går over til at lønudbetale fra den første til den sidste dag i måneden (f.eks. den 1. til den 30. april), og ikke længere fra den 16. i en måned til den 15. den følgende måned. Det betyder, at du i slutningen af marts måned får udbetalt elevløn for halvanden måned (helt præcist fra den 16. februar til den 31. marts). Næste gang du modtager elevløn fra os (den 30. april), vil elevlønnen være for én måned.

Din elevløn vil fremover være baseret på en fast, månedlig ydelse
Fremover vil din udbetalte elevløn være baseret på en fast månedlig løn. Hidtil har vi i FGU Vestegnen baseret din elevløn på det konkrete antal timer, du har været i skole, men fremover vil vi basere det på gennemsnitstimer. Det betyder, at din indtægt fra elevløn bliver nemmere at regne med fra måned til måned, da grundlønnen vil være den samme. Fra den faste månedlige grundløn trækker vi selvfølgelig kost og eventuelt fravær. Fra den 30. april ser de faste månedlige ydelser således ud:

  • Under 18: 1.616 kr.
  • 18 år og derover, hjemmeboende: 2.808 kr.
  • 18 år og derover, udeboende: 6.517 kr.
  • Forsørgertillæg, enlige: 6.305 kr.
  • Forsørgertillæg, ikke-enlige: 2.522 kr.

Du vil modtage din lønseddel i e-boks, præcis som du plejer.

Vi trækker ikke for kost i denne periode
Da skolen jo er fysisk lukket, trækker vi ikke penge for kost denne gang. Det vil vi begynde at gøre, når skolen åbner igen. Vi ved desværre endnu ikke, hvornår det bliver.

Vi trækker stadig for fravær
Selvom skolen ikke er fysisk åben, kører undervisningen stadig og din lærer registrerer stadig fravær. Du har stadig pligt til at følge undervisningen, og det betyder som altid, at hvis du er fraværende uden gyldig grund, bliver du trukket i skoleydelse. Hvis du bliver trukket for ulovligt fravær, vil du fremover kunne se på din lønseddel, hvilken periode vi har trukket fravær for, og hvor mange timer det drejer sig om.

Hvis du har spørgsmål til din lønseddel
Hvis du har spørgsmål til din lønseddel, kan du ringe til din vejleder eller til skolens hovednummer på 36 38 26 00. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13.