Nye udslusningstal for sommerens afgang

75% af sommerens afgangselever er nu i beskæftigelse eller uddannelse.

Udslusning

FGU Vestegnen udsluser løbende elever til uddannelse eller job og der er ved sommerens store afgang i alt 104 elever, der blev afgangsført. Af disse er 79 elever enten i uddannelse eller beskæftigelse – det svarer til ca. 75%. Fordelingen af de udslusede elever ser således ud:

Udslusning august 2022Antal elever
Beskæftigelse:18
Uddannelse:61
Andet:25
I alt:104

De 79 elever fordeler sig således på type af uddannelse eller beskæftigelse, de er overgået til:

Uddannelse/beskæftigelse afgangseleverAntal
Beskæftigelse Fuld tid10
Beskæftigelse Deltid (minimum 20 timer) 6
Beskæftigelse med tilskud2
EUD: Fødevarer, jordbrug og oplevelser 12
EUD: Omsorg, sundhed og pædagogik 8
EUD: Teknologi, byggeri og transport12
Gymnasiet7
HF22
I alt79