Photo by Gia Oris on Unsplash

Ny rapport om FGU: høj elevtrivsel trods udfordringer

EVA’s nye delrapport om FGU vidner om et uddannelsestilbud der trods udfordringer opleves som godt hos eleverne

pink Star Here text

Photo by Gia Oris on Unsplash

En helt ny rapport om FGU fra Danmarks Evalueringsinstitut slår fast, at FGU generelt opleves om et rigtig godt tilbud. Samtidig slår den også fast, at starten har været mere end almindeligt udfordrende med både manglende organisationsinfrastruktur fra starten og kort efter en pandemi.

”Denne rapport slår jo netop fast, at vi har arbejdet i strid modvind fra starten”, siger Hanne Fischer, direktør i FGU Vestegnen. ”Vi håber derfor, at Folketinget læser med og tager bestik af, hvordan FGU’ernes verden rent faktisk ser ud, og at det kommer til at afspejle sig i nye tiltag og finansloven”.

Rapporten slår f.eks. fast at elevgrundlaget reelt er et andet, end det var anslået i reformen ‘Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, som var grundlaget for oprettelsen af FGU’erne.

”Samtidig er jeg utroligt glad for at rapporten konkluderer, at eleverne er glade for FGU og i høj grad oplever at være en del af et inkluderende miljø på FGU’erne. Det vidner jo netop om vores fantastiske medarbejdergruppe, der brænder for at arbejde med vores skønne elever. Det her er rent faktisk lykkedes, og det er lykkedes på trods af en umådeligt hård start. Det synes jeg godt, vi kan være stolte af”, slutter Hanne Fischer.

Du kan finde EVA’s helt nye rapport her