Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Ny bestyrelse i FGU Vestegnen

FGU Vestegnen har fået ny bestyrelse for 2022-2026

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Mandag den 2. maj 2022 konstituerede en ny bestyrelse for FGU Vestegnen sig for en fire-årig periode, frem til maj 2026. På knap halvdelen af bestyrelsesposterne ser vi nye ansigter, mens både formands- og næstformandsposten fortsat varetages af hhv. formand Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, og næstformand John Westhausen, udpeget af FH.

I FGU Vestegnen byder vi den nye bestyrelse hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet!

Bestyrelsen

De kommunalt udpegede

Steen Christiansen (formand)
Borgmester, Albertslund Kommune

Anette Pilmark
Kommunalbestyrelsesmedlem, Brøndby Kommune

Rasmus Peter Henriksen
Udpeget af Hvidovre Kommune

Merete Amdisen
Borgmester, Ishøj Kommune

Anette Rachlitz
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget, Rødovre Kommune

Lars Elmkjær
Udpeget af Vallensbæk byråd

Torben Jensen
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Glostrup Kommune

Repræsentanter fra organisationerne

John Westhausen (næstformand)
FH

Bo Kjærulf
FH

Niels-Jørgen Kristensen
Tekniq

Thorbjørn Scott Moy
Dansk Erhverv

Camilla Saebel
Next

Medarbejderrepræsentanter

Niklas Schnarnowsky Dietz

Danielle Lauritsen